Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
980 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-02 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.5(478) (1)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; АНДРОНАТИЙ, Николай. Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть

CZU: 621.314.5(478)
Pag. 1-14

Постолатий В.М., Берзан Владимир, Быкова Е.В., Андронатий Николай
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

The results of analysis of the operating mode of power system of the Republic Moldova when accomplishing the interconnection with the power system of Romania using the Back-to-Back (BtB) power unit at the transformer station Vulcanesti have been presented in the paper. Installation of BtB leads to the loading of overhead power line (OPL) 330kV Vulcanesti-Chisinau up to 571 MW with the change of the value and the direction of power flux in OPL from Chisinau toward Kuchurgan power station, the decrease of power flux entering the north of the country (OPL 330kV HPP Dnestrovsk - Balti) and in the OPL 330kV (Kotovsk- Kuchurgan power station). Essential changes of the active power flux occur at the buses of Kuchurgan power station toward Ukraine in comparison with the actual topology of power network (base regime). The change of the direction and of values of power flux through the unified power system has as a consequence the increase by 171MW (from 2961MW to 3132MW), as well as the increase by 7,1% of the losses of power in high voltage Moldovan network comparing with the base regime. It is pointed that the accomplishment of asynchronous interconnection with Romania has the impact at regional scale causing the change of power fluxes both in the power system of the Republic of Moldova and of Ukraine with Romania including the Kuchurgan power station. Assessment of financial aspects indicates to the trend of increasing of the project’s cost of the interconnection with Romania, but in the case of investment return considering the increase of the cost for the service of transmission of power is expected the necessity to increase the tariff with nearly 154% in comparison with the value of 2015 year, considering zero value of bank and inflation rates during the 10 years of investment return, as well as the constant exchange rate of MDL to EURO during the 10 years investment return period.

În lucrare se prezintă rezultatele analizei regimului de funcţionare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la realizarea interconexiunii cu sistemul electroenergetic al României cu utilizarea instalaţiei Back-to-Back (BtB) la staţia de transformare Vulcăneşti. Montarea BtB conduce la încărcarea LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău până la 571 MW cu schimbarea valorii şi direcţiei fluxului de putere în LEA 330 kV de la Chişinău spre CERSM, micşorarea fluxului de putere intrat prin nordul ţării (LEA 330 kV CHE Dnestrovsk-Bălţi) şi în linia LEA 330 kV (Kotovsk-CERSM). Au loc schimbări esenţiale ale fluxului de putere activă de la barele CERSM spre Ucraina în comparare cu topologia existentă a reţelelor (regimul de bază). Schimbarea direcţiei de circulaţie şi a valorilor fluxurilor de putere prin reţelele sistemului electroenergetic unificat au ca urmare majorarea cu 171 MW (de la 2961 MW până la 3132 MW), precum şi creşterea cu 7,1% a pierderilor de putere în reţeaua de înaltă tensiune a sistemului electroenergetic moldovenesc în comparare cu regimul de bază. Se indică la faptul, că realizarea interconexiunii asincrone cu România are impact la nivel regional prin modificarea fluxurilor de putere atât în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cât şi în cel ucrainean, românesc, precum şi al regimului de funcţionare a CERSM. Estimarea aspectelor financiare indică la tendinţa de creştere a costului proiectului de interconexiune cu România, iar în caz de rambursare a investiţiilor în baza sporirii tarifului de prestare a serviciului de transport a energiei electrice se constată necesitatea majorării acestui tarif cu cca. 154% în comparare cu valoarea lui pentru anul 2015, considerând că rata bancară, inflaţia pe parcursul a 10 ani de rambursare au valoarea zero, iar rata de schimb valutar a leului moldovenesc şi Euro este de asemenea constantă pe întreaga perioadă de 10 ani nominalizată pentru rambursare.

В статье представлены результаты анализа режима работы энергосистемы Республики Молдова при реализации межсистемной связи с Румынией с применением вставки постоянного тока (ВПТ) на трансформаторной подстанции Вулкэнешть. Установка ВПТ в Вулкэнешть приводит к росту перетока по ЛЭП 330 кВ Вулканешты-Кишинев до 571 МВт при изменении величины и направления перетока через ЛЭП 330 кВ из Кишинева в сторону МГРЭС, переток с севера и востока уменьшается (ЛЭП 330 кВ Бельцы- Днестровская ГЭС и ЛЭП 330 кВ Котовск- МГРЭС). Небаланс перетоков между молдавской и украинской энергосистемами может составить 470 МВт. В объединенной энергосистеме возросли потери мощности на 171 МВт (с 2961 МВт до 3132 МВт), что составляет 5,77% и потери мощности в молдавской энергосистеме на 7,1% по сравнению с базовым режимом. Асинхронная связь с Румынией приводит к изменениям потоков мощности как в электроэнергетической системе Республики Молдова, так и в сетях украинской, румынской энергосистем и влияет на режим работы МГРЭС. Выполнена оценка возможного повышения тарифа на услуги по транспорту электроэнергии для обеспечения возврата инвестиции при условии нулевого банковского процента, нулевой инфляции и неизменности обменного курса лея по отношению к евро в течение 10 лет. Рост тарифа по отношению к 2015 года должен быть не ниже 154%.

Cuvinte-cheie
межсистемная связь,

вставка постоянного тока, переток мощности, потери активной мощности, тариф