Deosebita cruzime: conţinut şi reglementare juridico-penală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
263 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-26 09:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9(478) (2)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (455)
SM ISO690:2012
BUGA, Larisa. Deosebita cruzime: conţinut şi reglementare juridico-penală. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), pp. 46-51. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X

Deosebita cruzime: conţinut şi reglementare juridico-penală

CZU: 343.9(478)
Pag. 46-51

Buga Larisa
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2017


Rezumat

In this article author was studied great cruelty, as sign qualifier offendce and, at time, aggravating circumstance, provided criminal law of Republique of Moldova. Great cruelty was study as estimated sign correlated with another signes of offendce. It finds suffering is one of a main side of great cruelty.

În acest articol autorul a supus studiului subiectul deosebitei cruzimi, în calitate de semn calificativ al componenţei de infracţiune şi totodată, ca circumstanţă agravantă, prevăzută de legea penală a Republicii Moldova. Se analizează deosebita cruzime ca semn estimativ în corelaţie cu alte semne ale componenţei de infracţiune. Se constată că suferinţa deosebită constituie una din laturile de bază ale deosebitei cruzimi.

Cuvinte-cheie
deosebită cruzime, semn calificativ,

lege penală, suferinţă