Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-31 13:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2:331.105.44(478) (2)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (718)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (247)
SM ISO690:2012
CAPŞA, Tudor. Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), pp. 19-26. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X

Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor

CZU: 349.2:331.105.44(478)
Pag. 19-26

Capşa Tudor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2017


Rezumat

Article reflect some considerations regarding the legal status of trade unions Republic of Moldova, comprising rights, obligations and guarantees of trade union bodies enshrined in the Constitution, international agreements to which the country is party, legislative and normative acts.

Articolul reflectă unele considerații privitor la statutul juridic al sindicatelor din Republica Moldova, ce cuprinde drepturile, obligațiile și garanțiile organelor sindicale consfințite în Constituţia țării, acordurile internaţionale la care țara noastră este parte, actele legislative și normative în vigoare.

Cuvinte-cheie
statutul juridic, drepturi, garanţii, legi, acte normative,

sindicate,

acorduri internaţionale