Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
262 14
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-01 15:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12+342.7(478) (1)
Tipuri și forme ale dreptului (530)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (328)
SM ISO690:2012
AVORNIC, Gheorghe; CATAN, Anastasia. Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), pp. 11-14. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X

Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat

CZU: 340.12+342.7(478)
Pag. 11-14

Avornic Gheorghe, Catan Anastasia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2017


Rezumat

Dans cet article l’auteur propose d’analyser les principaux aspects des relations contemporaines entre la personnalité et l’Etat, dont la solution dépend d’un niveau d’efficacité maximale de la protection juridique des droits de l’homme et de citoyen dans la République de Moldova. Et notamment: la synthèse des formes; durables et prouvés par l’expérience, mise en oeuvre de la pratique des droits et libertés de la personnalité, leur protection; la réalisation de la politique juridique, visant à renforcer la domination de la personnalité dans la gouvernance sont les préoccupations traditionnelles de l’Etat; la réalisation des droits et des libertés de la personnalité est un principe de l’interaction avec l’Etat; l’individualisme de la personnalité, basée sur l’originalité, la culture et la loi.

Articolul cuprinde un studiu dedicat aspectelor principale ale conceptului modern al relațiilor dintre personalitate și stat, de abordarea corectă a cărora depinde atingerea eficienţei maxime a protecției juridice a omului și cetățeanului în RM, şi anume: sinteza formelor, durabile și probate prin experiență, de punere în aplicare a drepturilor și libertăților personalității, protecţia lor; realizarea politicii juridice, care vizează consolidarea dominantei personalității în legislație; orientarea spre continuarea diferenţierii dreptului privat de cel public; supremația legii şi guvernarea dreptului sînt preocupările tradiționale ale statului; realizarea drepturilor şi libertăţilor personalităţii este un principiu al interacţiunii ei cu statul; individualismul personalităţii, bazat pe originalitate, cultură şi drept.

Cuvinte-cheie
drepturile şi libertăţile personalităţii, protecţia drepturilor şi libertăţilor personalităţii, supremația legii, guvernarea dreptului, “homo juridicus”,

stat de drept, norme de drept, putere de stat