Endocardita infecţioasă cu debut neurologic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
741 23
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-08 22:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.126-002:[616.831-005.1-07-089 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (772)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (640)
SM ISO690:2012
SOROCEANU, Ala; GRIB, Liviu; GREJDIERU, Alexandra; ZAVATIN, Galina; ABRAŞ, Marcel; SOROCEANU, Sergiu; VOROJBIT, Valentina; CEAICHIŞCIUC, Victor; TONCOGLAZ, Oleg; ROTARI, Olga; CARDANIUC, Irina; SĂNDUȚĂ, Carolina; DANILOV, Natalia; DANILOV, Anatolie; NANI, Anastasia; MARTÎN, Cristina. Endocardita infecţioasă cu debut neurologic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 2(51), pp. 223-227. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011

Endocardita infecţioasă cu debut neurologic
CZU: 616.126-002:[616.831-005.1-07-089

Pag. 223-227

Soroceanu Ala1, Grib Liviu1, Grejdieru Alexandra1, Zavatin Galina2, Abraş Marcel1, Soroceanu Sergiu3, Vorojbit Valentina1, Ceaichişciuc Victor2, Toncoglaz Oleg2, Rotari Olga1, Cardaniuc Irina2, Sănduță Carolina2, Danilov Natalia4, Danilov Anatolie4, Nani Anastasia4, Martîn Cristina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
3 Spitalul militar al Ministerului de Interne al RM,
4 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2017


Rezumat

Prezentăm cazul unui adult în vârstă de 46 ani, nefumător, care se internează în context febril și alterarea stării generale. Diagnosticul confirmat anterior la examenul ecocardiografic prin prezența vegetațiilor de dimensiuni mari pe valva mitrală și valva aortică, iar agentul etiologic nedepistat la hemoculturi repetate, a fost multidrug-rezistent. Pe parcursul spitalizării și al tratamentului, persistă simptomatologia de endocardită infecțioasă, ce culminează cu insuficiență cardiacă avansată. Particularitățile cazului constau în: a) debutul endocarditei prin embolie cerebrală b) rezistența înaltă a agentului patogen.

We present the case of an adult aged 46, smoker, who is hospitalized in febrile context and impaired general condition. The diagnosis confirmed by echocardiography prior to the presence of large vegetations on the mitral valve and aortic valve and the etiologic agent undetected repeated blood cultures, were multidrug resistant. During hospitalization and treatment of infective endocarditis symptoms persist, culminating with advanced heart failure. Particularities of the case are: a) endocarditis with cerebral embolism onset b) high resistance to the pathogen agent.

Мы представляем клинический случай пациента в возрасте 46 лет, курильщик, который госпитализирован с продолжительной температурой и общим недомоганием. Ранее диагноз был подтвержден с помощью эхокардиографии - наличие больших вегетаций на митральном клапане и клапане аорты. Бактерии, необнаруженные при повторных гемокультурах, обладали множественной лекарственной устойчивостью. На протяжении госпитализации и лечения, симптомы инфекционного эндокардита сохранялись, которые впоследствии привели к тяжелой сердечной недостаточности. Особенности случая: а) дебют эндокардита с церебральной эмболии б) высокая устойчивость возбудителя.

Cuvinte-cheie
endocardita infecțioasă multidrug rezistentă, vegetații de dimensiuni mari,

accidentul vascular cerebral