Cuvânt despre contemporanul nostru şi muzicianul cu majusculă Vasile Zagorschi (90 de ani de la naşterea compozitorului)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
419 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-12 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478)(092) (27)
Muzică (983)
SM ISO690:2012
COCEAROVA, Galina; GALAICU, Violina. Cuvânt despre contemporanul nostru şi muzicianul cu majusculă Vasile Zagorschi (90 de ani de la naşterea compozitorului) . In: Arta . 2016, nr. 2(AAV), pp. 137-138. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Cuvânt despre contemporanul nostru şi muzicianul cu majusculă Vasile Zagorschi (90 de ani de la naşterea compozitorului)

CZU: 78.071.1(478)(092)
Pag. 137-138

Cocearova Galina1, Galaicu Violina2
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2017