Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în aşezarea neoeneolitică de la Nicolaevca V
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
154 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-13 10:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[902/903.23+903.3](478) (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (170)
SM ISO690:2012
TERNA, Stanislav; DEBIEC, Maciej; VORNICU-ȚERNA, Andreea; VASILACHE-CUROȘU, Mariana; SAILE, Thomas. Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în aşezarea neoeneolitică de la Nicolaevca V . In: Tyragetia. Serie nouă. 2016, nr. 1(25), pp. 117-128. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2016 în aşezarea neoeneolitică de la Nicolaevca V

CZU: [902/903.23+903.3](478)
Pag. 117-128

Terna Stanislav1, Debiec Maciej2, Vornicu-Țerna Andreea3, Vasilache-Curoșu Mariana4, Saile Thomas2
 
1 Şcoala Antropologică Superioară,
2 University of Regensburg,
3 Muzeul Județean Botoșani,
4 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2016


Rezumat

The small scale excavations conducted in 2016 on the site of Nicolaevca V had as objective to substantiate the existing interpretation of the geophysical plan and to date the anomalies from the two areas of the site. By making three archaeological excavations of various sizes we found out that the anomalies in the northern part of the settlement relate to the Precucuteni-Tripolye A stage of the Cucuteni-Tripolye culture, while the anomalies in the southern part date back to the Neolithic and belong to the Linear Pottery Culture. On the early Copper Age settlement there were partially investigated a large underground complex (probably dugout) and a burnt surface dwelling. The investigation of the Linear Pottery culture settlement allowed us to obtain a complete section of a longhouse with its inner space and two afferent long pits.

Целью небольших предварительных исследований, проводившихся в 2016 году на поселении Николаевка V, явилось обоснование существующей интерпретации геофизического плана и аномалий с двух участков памятника. Путем заложения трех шурфов разных размеров удалось выяснить, что аномалии в северной части поселения относятся к раннему этапу культуры Кукутень-Триполье, в то время как аномалии в южной части датируются неолитом и относятся к культуре линейно-ленточной керамики. На поселении раннего энеолита были частично исследованы углубленный комплекс (вероятно, землянка) и наземное сожженное жилище. На поселении КЛЛК удалось получить полный профиль длинного жилища с его внутренним пространством и сопутствующими длинными ямами.

Cuvinte-cheie
cultura ceramicii liniare, cultura Cucuteni - Tripolie, scanări geofizice, locuințe lungi, locuințe arse