Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 52
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-20 21:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2(478) (8)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (718)
SM ISO690:2012
CAPŞA, Tudor. Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2016, nr. 2(4), pp. 53-79. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858

Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova

CZU: 349.2(478)
Pag. 53-79

Capşa Tudor
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

În articol se analizează și comentează din punct de vedere științifico – practic și în mod argumentat principalele modificări/completări operate de Parlament conform Legii nr. 205 din 20 noembrie 2015 în Codul muncii al Republicii Moldova prin prisma doctrinei autohtone a ramurii dreptului muncii, a normelor actelor de drept internațional și legislației naționale a muncii, practica judiciară și actele de jurisdicție constituțională, cu formularea pe parcurs a concluziilor și propunerilor fundamentate pe marginea temei cercetate.

Cuvinte-cheie
dreptul muncii, normă juridică, legiuitor, practica judiciară,

modificări, completări, raporturi de muncă, comentarii