Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
621 26
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-13 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334:321.013 (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (766)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (261)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2016, nr. 2(4), pp. 34-40. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858

Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic
CZU: 316.334:321.013

Pag. 34-40

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

Urmare a tendinţelor și proceselor globale de democratizare a tuturor sferelor vieții sociale, guvernarea democratică și descentralizată, într-o formă sau alta, a fost adoptată de multe țări de-a lungul ultimilor decenii. Dacă în țările dezvoltate, descentralizarea, în principal, a însemnat căutarea unor forme mai eficiente de guvernare, în țările aflate în tranziție, procesul de descentralizare a a fost legat inseparabil de punerea în aplicare a pârghiilor economiei de piață și a mecanismelor și instituțiilor democratice. Indiferent de similitudinile conceptuale, trăsăturile comune ale mecanismelor de implementare, problemele de aceiași natură, nu există un set de principii și soluții universal aplicabile și care ar produce efecte similare în toate statele. Aplicarea unui „model ideal” al descentralizării, care a funcționat cu succes în unul sau câteva state nu garantează a priori succesul, deoarece fiecare stat are propriile sale particularități politice, sociale, economice și istorice care, până la urmă, au un rol determinant în reușita procesului de descentralizare.

Cuvinte-cheie
democratizare, descentralizare,

stat postsovietic