Codul contravenţional: probleme şi soluţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.92 (123)
Drept administrativ (927)
SM ISO690:2012
FURDUI, Sergiu. Codul contravenţional: probleme şi soluţii. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2016, nr. 4(39), pp. 48-52. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405

Codul contravenţional: probleme şi soluţii

CZU: 342.92
Pag. 48-52

Furdui Sergiu
 
Curtea de Apel Chişinău
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

În prezent, în conformitate cu prevederile Codului contravențional, teoria și practica în domeniul respectiv se confruntă cu multiple probleme controversate care se răsfrâng asupra naturii științifice a actului normativ și distorsionează activitatea științifico-didactică și cea a autorității competente pentru identificarea și examinarea contravențiilor. Importanța activității judiciare în procesul de elaborare a legii contravenționale rezultă din faptul că atât conceptele, categoriile, principiile, cât și instituțiile juridice ale acestui act normativ ar trebui să fie dezvoltate și evaluate sub influența nemijlocită a jurisprudenței. Totodată, practica judiciară trebuie să fie subiectul unor cercetări științifice exhaustive în domeniu pentru a permite elaborarea unor propuneri de lege ferenda la Codul contravențional. În context, fiind conștient de faptul că lichidarea carențelor din Codul contravențional este necesară și importantă, face apel către factorii de decizie din sectorul să susțină eforturile de reformare a legii contravenționale. Este convins că punctele de vedere ale experților, chiar și divergente, sunt nu numai binevenite, dar și utile.

According to the Contraventional Code, at present, theory and practice in the respective field face with multiple controversial problems and juridical solutions that reflect on the scientific nature of the normative act and distort scientificdidactical activity and that of the authority competent to find the contravention and to examine the contraventional cause. The importance of judicial activity in the process of elaboration and training of the contravention law comes from the fact that the concepts, categories, principles and legal institutions of this normative act should be developed and evaluated under the direct influence of jurisprudence. In turn, these values of thought and judicial practice follow to be subject to extensive research by the science of the Contravention Law eventually to be integrated into a symmetric system by operation of elaborating the proposals of lege ferenda at the Contravention Code. In such a situation, being aware that legal issues regarding the Contraventional Code are quite sharp and obviously important for the society, we address the request to decisional factors, which are involved in one form or another, in the study Contraventional Law to support the effort in order to reform the contraventional law. We are convinced that the views and the analysis of the experts, even divergent, are not only welcomed, but also necessary.

Cuvinte-cheie
Codul contravenţional, imperfecţiune, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei,

dreptul internaţional, prezumția nevinovăției, termen de prescripție, proiect de lege