Condiţiile de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-16 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14(4) (70)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (452)
SM ISO690:2012
PISARENCO, Olga. Condiţiile de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (I). In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2016, nr. 4(39), pp. 23-27. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405

Condiţiile de admisibilitate a cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (I)

CZU: 341.231.14(4)
Pag. 23-27

Pisarenco Olga12
 
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă o șansă de a obține dreptatea, îndeosebi pentru persoanele care se consideră lezate în drepturi de către o instanță de nivel național. Adresarea la Curte se face, de regulă, prin depunere de recurs împotriva unei hotărâri judecătorești naționale irevocabile. Totodată, se poate de adresat Curții și în alte cazuri, spre exemplu - atunci când legislația națională nu oferă posibilitatea exercitării unui recurs efectiv. Prezentul studiu vine să identifice și să analizeze diversitatea condițiilor de formă, de conținut și de procedură, precum și condițiile prealabile obligatorii sesizării, necesare de urmat pentru a asigura admisibilitatea cererii la Curte.

European Court of Human Rights is a chance to be heard, especially for people who consider themselves wronged in their rights by a national court. Addressing the Court is usually done by filing an appeal against a judgment of the national final. However, it can be referred to the Court in other cases, for example where national legislation does not offer the possibility of exercising an effective remedy. That is why this study comes to identify and analyze the diversity of formal, content and procedure criteria, and mandatory referral preconditions needed to be followed to ensure admissibility in court.

Cuvinte-cheie
drepturile omului, admisibilitate, inadmisibilitate, hotărâre definitivă, recurs, victimă,

cerere individuală, recurs efectiv, recurs individual, recurs intern