Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1204 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-02 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.2/.3:579.6 (2)
Botanică sistematică (866)
Microbiologie aplicată (370)
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu, RUDI, Ludmila, CHIRIAC, Tatiana, CEPOI, Liliana, MISCU, Vera, DJUR (MAXACOVA), Svetlana, CODREANU, Svetlana, DUMBRĂVEANU, Veronica, SADOVNIC, Daniela, GHELBET, Viorica, CHELMENCIUC, Viorica, DONI, Veronica. Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2016, nr. 3(330), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X

Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
CZU: 582.2/.3:579.6

Pag. 134-142

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2016


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind rolul β-carotenului în menținerea culturii de spirulină în condiții optimale şi de stres pe durata ciclului de cultivare. Stresul a fost indus prin modificarea regimului de iluminare: de la cel continuu la regimul cu fotoperiodicitatea 4ore lumină /20 ore întuneric şi a celui termic de la valori ridicate 38-400C la valori joase 20-230C. A fost monitorizat conținutul pigmenților fotosintetici în condiții optimale şi de stres. Gradul de oxidare a lipidelor a fost determinat în bază de malondialdehidă, rezultată în urma oxidării lipidelor. A fost stabilită implicarea carotenului în calitate de antioxidant în protecția antioxidativă şi menținerea viabilității culturii de spirulină pe durata ciclului de cultivare. Această afirmație a rezultat din calculul corelațional dintre conținutul de β-caroten în biomasa de spirulină şi conținutul malondialdehidei.

Cuvinte-cheie
Spirulina platensis, β-caroten, malondialdehidă, stres indus, clorofilă