Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
233 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-08 12:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.23:331.322.5(478+4) (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Condiții de lucru, altele decât cele referitoare la salariu (13)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana. Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană. In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), pp. 31-36. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770

Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană

CZU: 349.23:331.322.5(478+4)
Pag. 31-36

Macovei Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2016


Rezumat

Grija faţă de copilul nou-născut nu se reduce doar la concediul de maternitate acordat exclusiv femeilor, ci continuă prin concediul parțial plătit de îngrijire a copilului. Potrivit legislației naționale, durata concediului parțial plătit de îngrijire a copilului este până la atingerea de către copil a vârstei de trei ani, iar potrivit reglementărilor europene în materie, concediul de creștere a copilului se poate acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 8 ani. În cadrul articolului, urmează să fie cercetate, în mod comparativ, legislația națională și cea europeană privind concediul de creștere a copilului, abordând următoarele aspecte: noțiunea, durata, titularii concediului de creștere a copilului, condițiile de acces la primirea indemnizațiilor pe parcursul concediului de creștere a copilului, garanțiile juridice de care beneficiază salariații aflați în concediu de creștere a copilului. Cele expuse mai sus, precum și tendința de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie a femeilor și a bărbaților, în condiții de egalitate juridică determină actualitatea temei de cercetare.

The care for a newborn baby is not only limited to maternity leave, offered exclusively to women, but continues through partially paid leave for childcare. According to the national legislation the length of the partially paid leave for childcare can be used until the child reaches the age of three years old, and according to European regulations in this field, the childcare leave may be granted until the child reaches the age of 8 years. The paper will comparatively assess the national and European childcare legislation addressing the following aspects: concept, duration, subjects of parental leave, access conditions to receive benefits during the leave, legal guarantees enjoyed by employees on childcare leave. The actual character of the research topic derives from the above-mentioned and the tendency to reconcile work and family life for women and men on equal legal conditions.

Cuvinte-cheie
femei, copii, părinţi,

concediu plătit de îngrijire a copilului, trei ani, opt ani