Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1459 72
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-25 09:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.2-053.6 (1)
Psihologie (1259)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Victoria. Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 3-4, pp. 13-20. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.

CZU: 159.922.2-053.6
Pag. 13-20

Plămădeală Victoria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2016


Rezumat

Consecinţele pe termen lung ale trăirii singurătăţii au impact negativ asupra întregii structuri a personalităţii, asupra capacităţii de relaţionare şi asupra calităţii vieţii în general. Diminuarea sentimentului de singurătate, în concepţia noastră, poate i realizată prin dezvoltarea parametrilor de autoactualizare a subiectului, înţelegerii de sine, simpatiei de sine, dar şi a sociabilităţii, lexibilităţii, parametri ce ţin de dezvoltarea personală. Scopul acestui studiu îl constituie dezvoltarea parametrilor de autoactualizare a sinelui, care inluenţează manifestarea sentimentului de singurătate în vederea diminuării sentimentului de trăire a singurătăţii. Lotul formativ este constituit din 26 persoane cu vârsta între 21–29 ani. Rezultatele au conirmat ipoteza şi au arătat că dezvoltarea parametrilor de actualizare ai tinerilor a diminuat trăirea sentimentului de singurătate.

Long term consequences of living loneliness have a negative impact on the whole structure of the personality, on the networking ability and in general on the life quality. The feelings of loneliness diminishing, in our view, could be achieved through the development of subject self-actualization parameters, self understanding, sympathy and sociability, lexibility, parameters which relate with personal development. The purpose of this study consider the development of self self-actualization parameters which inluence on the manifestation of loneliness feeling, in order to reduce the experience of loneliness feeling. In this research, the formative sample constitutes 26 people aged between 21 to 29 years. The hypothesis was conirmed by the obtained results, which have shown that the developmen

Cuvinte-cheie
singurătate, Tineri,

formele singurătății, intensitatea singurătății, actualizarea sinelui, parametrii actualizării sinelui