Oportunităţile tratamentului chirurgical în cancerul mucoasei cavităţii bucale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-11 23:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.311-006-089-085 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (241)
SM ISO690:2012
CLIPCA, Adrian; ŢÎBÎRNĂ, Gheorghe; CIORICI, Vasile; ŢÎBÎRNĂ, Andrei; COJOCARU, Corneliu; MÂNDRUŢA-STRATAN, Rodica; CLIPCA, Ivana; MARANDIUC, Alexandru. Oportunităţile tratamentului chirurgical în cancerul mucoasei cavităţii bucale. In: Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" . 2016, nr. 2(28-2), pp. 200-206. ISSN 1810-3936.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Numărul 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936

Oportunităţile tratamentului chirurgical în cancerul mucoasei cavităţii bucale

CZU: 616.311-006-089-085
Pag. 200-206

Clipca Adrian1, Ţîbîrnă Gheorghe1, Ciorici Vasile1, Ţîbîrnă Andrei2, Cojocaru Corneliu1, Mândruţa-Stratan Rodica1, Clipca Ivana1, Marandiuc Alexandru1
 
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2016


Rezumat

Cancer of the oral cavity mucosa is a current problem in the oncology service of Republic of Moldova, by high incidence of morbidity and mortality. The complex treatment program involves the implementation of radical surgery in the first stage followed by radiotherapy. Over the course of 4 years were included in the study 175 patients with cancer of the oral cavity mucosa, of them 78 were treated by complex program, with surgery at the first step. The results show an increased distant survival of patients (for 3 years was 86.7%).

Рак слизистой оболочки полости рта является актуальной проблемой онкологической службы Республики Молдова ввиду высоких показателей заболеваемости и смертности. Комплексная программа лечения предусматривает выполнение радикального хирургического вмешательства на первом этапе с последующей лучевой терапией. За прошедшие 4 года были включены в исследование 175 пациентов с диагнозом рака слизистой оболочки полости рта, из них 78 получили комплексное лечение, с выполнением хирургического вмешательства на первом этапе. Отдаленные показатели указывают на улучшение результатов лечения (3-х летняя выживаемость составляет 86,7%).

Cuvinte-cheie
oral mucosa,

cancer, surgical treatment, survival