Afectarea sistemului nervos central în limfoamele Non-Hodgkin la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-15 18:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.4-006.441-071-053.2 (1)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (139)
SM ISO690:2012
ROBU, Maria; CORCIMARU, Ion; MUSTEAŢĂ, Larisa; GLADÎŞ, Valentina; MUSTEAŢĂ, Vasile; POPESCU, Maria; CHIU, Maria; CATAN, Cristina; PLASCHEVICI, Irina; PÎNTEA, Eleonora; GOLBAN, Rodica. Afectarea sistemului nervos central în limfoamele Non-Hodgkin la copii. In: Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med” . 2016, nr. 2(28-2), pp. 93-97. ISSN 1810-3936.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Numărul 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936

Afectarea sistemului nervos central în limfoamele Non-Hodgkin la copii

CZU: 616.4-006.441-071-053.2
Pag. 93-97

Robu Maria1, Corcimaru Ion1, Musteaţă Larisa1, Gladîş Valentina2, Musteaţă Vasile1, Popescu Maria1, Chiu Maria2, Catan Cristina2, Plaschevici Irina2, Pîntea Eleonora1, Golban Rodica2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2016


Rezumat

The clinical aspects, frequency and risk criteria of the central nervous system (CNS) involvement have been studied in 130 children aged between 2 and 18 years with non-Hodgkin’s lymphomas (NHL). It has been established that NHL most frequently developed in children between 2 and 5 years of age (53.8%). The primary tumor focus was predominantly situated in the abdominal cavity (the ileocecal region of the intestine and the abdominal lymph nodes). No matter where the NHL primary focus, the process of generalization was frequently accompanied with metastases development in the CNS (45.3%). Disclosure in the CNS was most frequent in the patients with NHL onset in the mediastinum (62.5%), abdominal lymph nodes (52.6%), Waldeyer’s lymphoid ring (46.1%) and in children aged 2-5 years (65.5%).

Клинические аспекты, частота и критерии риска центральной нервной системы (ЦНС) изучены у 130 детей в возрасте от 2 до 18 лет с Неходжкинских Лимфом (НХЛ). Установлено, что наиболее часто НХЛ развита у детей от 2 до 5 лет (53,8%). Первичная опухоль была преимущественно расположена в брюшной полости. Независимо от того, где основное внимание НХЛ, процесс обобщения не часто сопровождается развитием метастазов в ЦНС (45,3%). Раскрытие информации в ЦНС был наиболее частым у пациентов с НХЛ в началу в средостении (62,5%), брюшных лимфоузлов (52,6%) у детей в возрасте 2-5 лет (65,5%).

Cuvinte-cheie
non-Hodgkin’s lymphoma, central nervous system, risk factors