Probleme actuale de diagnostic ale limfoamelor non-hodgkin în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-30 00:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.4-006.441-071(478) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (565)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (138)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Larisa; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Vasile; BURUIANA, Sanda; POPESCU, Maria; GLADÎŞ, Valentina; SPORÎŞ, Natalia; DURBAILOVA, Galina; MOCANU, Irina; PÂNZARI, Stela. Probleme actuale de diagnostic ale limfoamelor non-hodgkin în Republica Moldova. In: Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med” . 2016, nr. 2(28-2), pp. 91-93. ISSN 1810-3936.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Numărul 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936

Probleme actuale de diagnostic ale limfoamelor non-hodgkin în Republica Moldova

CZU: 614.2:616.4-006.441-071(478)
Pag. 91-93

Musteaţă Larisa1, Corcimaru Ion1, Robu Maria1, Musteaţă Vasile1, Buruiana Sanda1, Popescu Maria1, Gladîş Valentina2, Sporîş Natalia1, Durbailova Galina2, Mocanu Irina2, Pânzari Stela2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2016


Rezumat

The analysis of data from the in-patient and out-patient medical records in 815 cases of nonHodgkin’s lymphomas, followed up at the Hematolog department of the Institute of Oncology during the period of 2011-2015, demonstrated that the delay of diagnosis was caused by the first 3 months after the addressing to a family doctor only in 49,7% of patients. The main causes of the delay of diagnosis is constitute the incorrect diagnostic approaches to the lymph nodes enlargement and the lack of cancer vigilance while examining the patients with lymph nodes pathology.

Был проведен анализ данных от стационарного и амбулаторного отделениях медицинской документации 815 случаях лимфом неходжкинского происхождения, наблюдавшихся в отделе Гематологии Института онкологии в период 2011-2015 годов, показали, что задержка диагноза была вызванное в первые 3 месяца после обращения к семейному врачу только в 49,7% больных. Основными причинами задержки диагноза являются неправильные диагностические подходы к расширению лимфатических узлов и отсутствие бдительности рака при обследовании пациентов с патологией лимфатических узлов.

Cuvinte-cheie
non-Hodgkin’s lymphoma, diagnostics,

causes of delayed diagnosis