Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 63
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-01 20:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3 (182)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1119)
SM ISO690:2012
SANDOVICI, Anişoara; ROBU, Viorel; ROBU, IulianaElena. Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 1-2, pp. 10-22. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.

CZU: 37.015.3
Pag. 10-22

Sandovici Anişoara12, Robu Viorel12, Robu IulianaElena3
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
3 Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2016


Rezumat

În ultimele două decenii, a fost publicată o literatură consistentă pe tema angajamentului elevilor în domeniul şcolar. Mai multe studii privitoare la contribuţia pe care caracteristicile individuale o au în explicarea diferenţelor dintre adolescenţi în domeniul şcolar sugerează că fetele tind să raporteze niveluri mai ridicate ale angajamentului. Acest articol sumarizează rezultatele unui studiu comparativ, prin care s-a urmărit explorarea diferenţelor de gen în ceea ce priveşte angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români. Participanţii au fost 1168 de elevi de liceu (772 fete şi 396 băieţi) din şase instituţii educaţionale din Moldova (România). Au fost elevi de clasa a 9-a (N = 309), a 10-a (N = 496), a 11-a (N = 317) şi a 12-a (N = 46). Participanţii au completat mai multe chestionare standardizate, ca parte a unui proiect de cercetare a antecedentelor şi efectelor angajamentului în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor. Angajamentul şcolar a fost măsurat utilizându-se Student Engagement in School – Four-Dimensional Scale. Comparativ cu băieţii, fetele au raportat niveluri semniicativ mai ridicate ale angajamentului cognitiv (d = 0.40), comportamental (d = 0.41) şi total (d = 0.30). Atunci când analizele au fost efectuate separat, pentru iecare treaptă şcolară, s-au evidenţiat, de asemenea, diferenţe semniicative pentru angajamentul cognitiv şi cel comportamental, cu unele luctuaţii ale mărimii efectului. Rezultatele acestui studiu contribuie la o mai bună înţelegere a rolului pe care genul adolescenţilor îl joacă în obţinerea performanţelor şcolare.

In the last two decades, a consistent literature has been published on school engagement. Several studies concerning the contribution that individual characteristics have in explaining differences between adolescents in school domain suggest that girls tend to report higher levels of engagement. This article summarizes the results of a comparative study which aimed to explore gender differences in school engagement of Romanian adolescents. Participants included 1168 high school students (772 girls and 396 boys) from six educational institutions located in Moldova (Romania). There were 9th (N = 309), 10th (N = 496), 11th (N = 317), and 12th (N = 46) graders. Participants completed several standardized questionnaires, as part of a research project on antecedents and outcomes of school engagement among adolescents. School engagement was measured using the Student Engagement in School – FourDimensional Scale. Compared to boys, girls reported signiicantly higher cognitive (d = 0,40), behavioral (d = 0,41), and total engagement (d = 0,30). When analyses were performed separately at each grade level, signiicant differences in cognitive and behavioral engagement also emerged, with some luctuations in effect size. The indings from this study enhance the understanding about the role that adolescents’ gender plays in obtaining academic performance.

Cuvinte-cheie
adolescenţi,

angajament în domeniul şcolar, diferenţe de gen