Численное моделирование параметров нагружения расплава при осевой магнитно-импульсной обработке
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
272 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-08 11:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.745.56:621.3.014 (1)
Tehnologie mecanică în general: procese, scule, mașini, aparate (99)
Electrotehnică (699)
SM ISO690:2012
ЦУРКИН, В.Н.; ИВАНОВ, A.; ЧЕРЕПОВСКИЙ, С.. Численное моделирование параметров нагружения расплава при осевой магнитно-импульсной обработке . In: Электронная обработка материалов. 2016, nr. 5(52), pp. 26-32. ISSN 0013-5739.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 5(52) / 2016 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Численное моделирование параметров нагружения расплава при осевой магнитно-импульсной обработке

CZU: 621.745.56:621.3.014
Pag. 26-32

Цуркин В.Н., Иванов A., Череповский С.
 
Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2016


Rezumat

Определена степень влияния пространственных характеристик магнитного поля на интенсивность силового воздействия на металлический расплав при его осевой магнитно-импульсной обработке.

Cuvinte-cheie
расплав, численное моделирование, электромагнитное поле,

магнитно-импульсная обработка, электродинамическое воздействие

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Varga, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Referendumul consultativ în probleme de interes naţional. Unele aspecte teoretice de interpretare şi de jurisprudenţă constituţională</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1813-8489</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>democraţie reprezentativă</subject>
<subject>democraţie directă</subject>
<subject>referendum</subject>
<subject>consultarea naţiunii</subject>
<subject>voinţa poporului</subject>
<subject>discreţie</subject>
<subject>referendum constituţional</subject>
<subject>referendum
legislativ</subject>
<subject>probleme de interes naţional</subject>
<subject>efectele referendumului</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>342.4:324(498)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-03-09</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Un referendum este o formă de democraţie directă. Un sistem constituţional devine funcţional, în primul rând, din cauza democraţiei indirecte, reprezentative, dar complementar şi subsidiar, referendumul poate fi, de asemenea, utilizat. Instituţia constituţională a referendumului este o manifestare a suveranităţii naţionale a poporului.  Acest articol îşi propune să prezinte o analiză a instituţiei referendumului, în special a referendumului consultativ reglementat de articolul 90 din Constituţia României. După prezentarea unor aspecte teoretice legate de democraţia directă, lucrarea analizează diferite aspecte legate de referendumul consultativ în materie de interes naţional. Problemele analizate sunt următoarele: discreţia cu privire la referendumul Preşedintelui României, sensul de consultare, voinţa naţiunii, sensul de consultare a Parlamentului, aspecte juridice ale decretului prezidenţial şi extinderea domeniilor de aplicare a problemelor de interes naţional. În concluzie, unele idei deja formulate despre modificarea reglementărilor existente sunt prezentate şi sunt propuse noi teme de discuţie şi propuneri în legătură cu instituţia referendumului. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>A referendum is a form of direct democracy. A constitutional system becomes functional first of all due to the indirect, representative democracy, but complementary and subsidiary, the referendum may be used also. The constitutional institution of the referendum is a manifestation of the national sovereignty of the people.  This article proposes to present an analysis of the referendum’s institution, especially of the consultative referendum regulated by the article 90 of the Romanian Constitution. After presenting some theoretical issues related to direct democracy, the paper analyzes different aspects related to the consultative referendum in matter of national interest. The analyzed issues are the following: discretion about the referendum of the Romanian President, meaning of the consultancy, will of the nation, meaning of consulting the Parliament, juridical aspects of the presidential decree, and extending the scopes of national interest issues. In conclusion, some already formulated ideas about modifying the existing regulations are presented and further discussion topics and proposals related to the institution of the referendum are proposed.  </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>