Iașul in lumina vremurilor de altădată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
610 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-30 22:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (301)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1598)
SM ISO690:2012
VRABIE, Diana. Iașul in lumina vremurilor de altădată. In: Metaliteratură. 2016, nr. 2(43), pp. 61-69. ISSN 1857-1905.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Metaliteratură
Numărul 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905

Iașul in lumina vremurilor de altădată

CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 61-69

Vrabie Diana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Proiect:
INTAS 2004-79-6928 Supporting the International Development of the NIS Agricultural Sector
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2016


Rezumat

In prezentul studiu se cercetează proiecțiile Iașului și ale ieșenilor, așa cum apar ele reflectate in proza pașoptiștilor, Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, dar și a interbelicilor, intr-o tentativă de (auto) imagologie literară. Acesta se relevă drept un spațiu patriarhal, scindat intre logica orientalistă și mentalitatea semieuropeană și dand naștere unui joc de imagini și contraimagini, menținute intr-un susținut raport oximoronic. Scriitorii caută să releve efectele acestor reprezentări asupra imaginarului colectiv, asupra unui anumit context social, cultural sau comunicaţional, prin evidenţierea unor stereotipuri culturale naționale. O fac diferit – ludic, obiectiv, parodic, persiflant, bonom, grav, acid, comic, ironic.

This study investigates the projecti ons of Iasiand of its people as they are reflected in Alecu Russo’s, Mihail Kogalniceanu’s, Alecsandri Costache Negruzzi’s 1848 prose, but and writers between the two world wars in an at tempt to devise literary (self) imagology. It isrevealed as a patriarchal space split up between the orientalist logic and the semi-European mentality, givingbirth to a game of image sandcounter-images, which are maintained by a continuousoxy moronic rapport. The writers seek to reveal the effects of such representations on the collective imaginary, on a certain social, cultural or communication context by high light ingnational cultural stereotypes. They do it in different ways: playfully, objectively, good-naturedly, seriously, acidly, comically, ironically or bymeans of parody or banter.

Cuvinte-cheie
(auto)imagologie literară, specific etnic,

imaginar, spaţiu, identitate