Hemoptizie în perioada postpartum
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-17 11:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24.006:618.3 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (389)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; RUSU, Doina; MUNTEANU, Oxana; SCUTARU, Eugenia; VATAMAN, Vladimir. Hemoptizie în perioada postpartum. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 2(8), pp. 88-91. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(8) / 2016 / ISSN 2345-1467

Hemoptizie în perioada postpartum

CZU: 616.24.006:618.3
Pag. 88-91

Botnaru Victor1, Rusu Doina12, Munteanu Oxana1, Scutaru Eugenia1, Vataman Vladimir1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2016