Опыт Европейского Союза в предупреждении и решении экологических конфликтов: Молдова – Украина – Беларусь
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 01:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.485.6:574(478+477+476) (1)
Procese sociale. Dinamică socială (245)
Ecologie generală şi biodiversitate (247)
SM ISO690:2012
РУСТАНОВИЧ, Людмила. Опыт Европейского Союза в предупреждении и решении экологических конфликтов: Молдова – Украина – Беларусь. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 2(171), pp. 86-92. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294

Опыт Европейского Союза в предупреждении и решении экологических конфликтов: Молдова – Украина – Беларусь

CZU: 316.485.6:574(478+477+476)
Pag. 86-92

Рустанович Людмила
 
Институт юридических и политических исследований AHM
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2016


Rezumat

In this article the author draws attention to the very important aspect of the environmental problem: the emergence of inter-state conflicts and mutual claims in the field of ecology. Similar conflicts are neighboring countries, such as Moldova, Ukraine and Belarus. To resolve such conflicts come to the aid tolerant inter-state relations. An example of finding a solution to the environmental conflicts are the European Union countries. The EU also provides assistance to countries and falling into a situation of environmental conflict.

Cuvinte-cheie
European Union, Republic of Moldova, Ukraine, Republic of Belarus, environmental policy,

environmental conflicts, interstate claims, standards and practices of the European Union