Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-15 23:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.731.1:336.221.24(478) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (995)
Venituri publice (254)
SM ISO690:2012
KUCIUK, Valeriu; RAHMANI, Udi. Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), pp. 53-58. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X

Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova

CZU: 347.731.1:336.221.24(478)
Pag. 53-58

Kuciuk Valeriu, Rahmani Udi
 
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2016


Rezumat

Piața de capital reprezintă o componentă esențială a proceselor de restruicturare a sistemului economic al țării, unde evoluează rapid instrumentele financiare și economia devine mobiliară. Dezvoltarea în continuare a econoiei nationale a Moldovei depinde în mare măsură de expansia pieței de capital. Lucrarea data expune asupra unui proiect de lege-ferenda privind reglementările fiscal pe piața de capital a Republicii Moldova.

The capital market represents the essential component of the restructuring process of the economic system, the financial instruments developed quickly and the economy becoming “a paper economy”. The further development of national economy of Moldova depends in great extent on the expansion of the capital market. The paper reveals the project of law-ferenda about taxation regulations of the market securities of Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
impozitare, fiscal, optimizare fiscal,

reglementare