Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
600 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-17 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.2(478) (15)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (151)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Vasile. Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия. In: Moldoscopie. 2016, nr. 2(73), pp. 85-94. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566

Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
CZU: 323.2(478)

Pag. 85-94

Andrieş Vasile
 
Молдавский Государственный Университет
 
Proiect:
INTAS Novel Based Integrated Heterostructure Scintillation Detectors (IHSD) of ionising radiation
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2016


Rezumat

De-a lungul istoriei sale relativ scurte, țara noastră a îmbrățișat câteva forme de guvernare, s-au prefigurat diverse sisteme de partide, s-au perindat diferite elite politice cu orientări valorice și sistemice antagoniste. Din anii ’90 s-au produs transformări în rândul partidelor politice: unele au dispărut de pe arena politică, altele au degradat, au apărut și progresat noi formațiuni. O realitate a rămas constantă: relația putere – opoziție. Din acest conside-rent, prezentul studiu se axează pe examinarea caracterului relaților dintre par-tidele aflate la guvernare și cele din opoziție de la începutul anilor 2000 până în prezent. Vom identifica câteva etape, fiind urmărită evoluția eveniemntelor și apreciată natura relațiilor, care a variat de la constructivă la distructivă. Vor fi supuse analizei transformările de pe eșicherul politic, scoase în evidență aspec-tele disfuncționale și identificate cauzele lor.

Tout au long de son histoire relativement courte, notre pays a adopté cer-taines formes de gouvernement, ont été préfiguré divers systèmes de partis, on ete modifiées les élites politiques, y compris leurs orientations valeuriqueset systémiques antagonistes. Depuis les années 90, on a survenusdes changements entre les partis politiques: certains ont disparu de la scène politique, d'autres se sont détériorées, de nouveaux partis ont vu le jour et a progressé. Une réalité est demeurée constante: la relation pouvoir - opposition. Pour cette raison, cette étude se concentre sur l'examen des relations entre les partis du pouvoir et l'opposition au début des années 2000 à nos jours. Nous identifi-ons plusieurs étapes étant suivi des développements eveniemntelor et apprécié la nature des relations, qui allaient de constructive à destructive.

Cuvinte-cheie
partis politiques, pouvoir,

opposition, elections, dialogue,

élite politiques, leader politique

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-48254</doi_batch_id>
<timestamp>1679578663</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Moldoscopie</full_title>
<issn media_type='print'>18122566</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(73)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Andrieş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>85</first_page>
<last_page>94</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>