Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-17 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.2(478) (15)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (151)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Vasile. Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия. In: Moldoscopie. 2016, nr. 2(73), pp. 85-94. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566

Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
CZU: 323.2(478)

Pag. 85-94

Andrieş Vasile
 
Молдавский Государственный Университет
 
Proiect:
INTAS Novel Based Integrated Heterostructure Scintillation Detectors (IHSD) of ionising radiation
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2016


Rezumat

De-a lungul istoriei sale relativ scurte, țara noastră a îmbrățișat câteva forme de guvernare, s-au prefigurat diverse sisteme de partide, s-au perindat diferite elite politice cu orientări valorice și sistemice antagoniste. Din anii ’90 s-au produs transformări în rândul partidelor politice: unele au dispărut de pe arena politică, altele au degradat, au apărut și progresat noi formațiuni. O realitate a rămas constantă: relația putere – opoziție. Din acest conside-rent, prezentul studiu se axează pe examinarea caracterului relaților dintre par-tidele aflate la guvernare și cele din opoziție de la începutul anilor 2000 până în prezent. Vom identifica câteva etape, fiind urmărită evoluția eveniemntelor și apreciată natura relațiilor, care a variat de la constructivă la distructivă. Vor fi supuse analizei transformările de pe eșicherul politic, scoase în evidență aspec-tele disfuncționale și identificate cauzele lor.

Tout au long de son histoire relativement courte, notre pays a adopté cer-taines formes de gouvernement, ont été préfiguré divers systèmes de partis, on ete modifiées les élites politiques, y compris leurs orientations valeuriqueset systémiques antagonistes. Depuis les années 90, on a survenusdes changements entre les partis politiques: certains ont disparu de la scène politique, d'autres se sont détériorées, de nouveaux partis ont vu le jour et a progressé. Une réalité est demeurée constante: la relation pouvoir - opposition. Pour cette raison, cette étude se concentre sur l'examen des relations entre les partis du pouvoir et l'opposition au début des années 2000 à nos jours. Nous identifi-ons plusieurs étapes étant suivi des développements eveniemntelor et apprécié la nature des relations, qui allaient de constructive à destructive.

Cuvinte-cheie
partis politiques, pouvoir,

opposition, elections, dialogue,

élite politiques, leader politique

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-48254</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-06-24</cfResPublDate>
<cfVol>73</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>85</cfStartPage>
<cfISSN>1812-2566</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/48254</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>partis politiques; pouvoir; opposition; élite politiques; leader politique; elections; dialogue</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>De-a lungul istoriei sale relativ scurte, țara noastră a îmbrățișat câteva forme de guvernare, s-au prefigurat diverse sisteme de partide, s-au perindat diferite elite politice cu orientări valorice și sistemice antagoniste. Din anii ’90 s-au produs transformări în rândul partidelor politice: unele au dispărut de pe arena politică, altele au degradat, au apărut și progresat noi formațiuni.  O realitate a rămas constantă: relația putere – opoziție. Din acest conside-rent, prezentul studiu se axează pe examinarea caracterului relaților dintre par-tidele aflate la guvernare și cele din opoziție de la începutul anilor 2000 până în prezent. Vom identifica câteva etape, fiind urmărită evoluția eveniemntelor și apreciată natura relațiilor, care a variat de la constructivă la distructivă. Vor fi supuse analizei transformările de pe eșicherul politic, scoase în evidență aspec-tele disfuncționale și identificate cauzele lor.  </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='FR' cfTrans='o'>Tout au long de son histoire relativement courte, notre pays a adopté cer-taines formes de gouvernement, ont été préfiguré divers systèmes de partis, on ete modifiées les élites politiques, y compris leurs orientations valeuriqueset systémiques antagonistes. Depuis les années 90, on a survenusdes changements entre les partis politiques: certains ont disparu de la scène politique, d'autres se sont détériorées, de nouveaux partis ont vu le jour et a progressé.  Une réalité est demeurée constante: la relation pouvoir - opposition. Pour cette raison, cette étude se concentre sur l'examen des relations entre les partis du pouvoir et l'opposition au début des années 2000 à nos jours. Nous identifi-ons plusieurs étapes étant suivi des développements eveniemntelor et apprécié la nature des relations, qui allaient de constructive à destructive. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11663</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11663</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11663-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-06-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Andrieş</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vasile</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>