Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
583 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-17 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.2(478) (15)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (145)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Vasile. Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия. In: Moldoscopie. 2016, nr. 2(73), pp. 85-94. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566

Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
CZU: 323.2(478)

Pag. 85-94

Andrieş Vasile
 
Молдавский Государственный Университет
 
Proiect:
INTAS Novel Based Integrated Heterostructure Scintillation Detectors (IHSD) of ionising radiation
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2016


Rezumat

De-a lungul istoriei sale relativ scurte, țara noastră a îmbrățișat câteva forme de guvernare, s-au prefigurat diverse sisteme de partide, s-au perindat diferite elite politice cu orientări valorice și sistemice antagoniste. Din anii ’90 s-au produs transformări în rândul partidelor politice: unele au dispărut de pe arena politică, altele au degradat, au apărut și progresat noi formațiuni. O realitate a rămas constantă: relația putere – opoziție. Din acest conside-rent, prezentul studiu se axează pe examinarea caracterului relaților dintre par-tidele aflate la guvernare și cele din opoziție de la începutul anilor 2000 până în prezent. Vom identifica câteva etape, fiind urmărită evoluția eveniemntelor și apreciată natura relațiilor, care a variat de la constructivă la distructivă. Vor fi supuse analizei transformările de pe eșicherul politic, scoase în evidență aspec-tele disfuncționale și identificate cauzele lor.

Tout au long de son histoire relativement courte, notre pays a adopté cer-taines formes de gouvernement, ont été préfiguré divers systèmes de partis, on ete modifiées les élites politiques, y compris leurs orientations valeuriqueset systémiques antagonistes. Depuis les années 90, on a survenusdes changements entre les partis politiques: certains ont disparu de la scène politique, d'autres se sont détériorées, de nouveaux partis ont vu le jour et a progressé. Une réalité est demeurée constante: la relation pouvoir - opposition. Pour cette raison, cette étude se concentre sur l'examen des relations entre les partis du pouvoir et l'opposition au début des années 2000 à nos jours. Nous identifi-ons plusieurs étapes étant suivi des développements eveniemntelor et apprécié la nature des relations, qui allaient de constructive à destructive.

Cuvinte-cheie
partis politiques, pouvoir,

opposition, elections, dialogue,

élite politiques, leader politique