Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
270 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-19 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.02 (38)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1089)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Valentina; ADAMENCO, Elena. Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2015, nr. 1(6), pp. 11-19. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Gîndirea independentă versus stilul de gîndire şi învăţare la adolescenţii din mediul academic

CZU: 378.147.02
Pag. 11-19

Botnari Valentina, Adamenco Elena
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2016


Rezumat

În acest articol se argumentează impactul gândirii independente a studenţilor asupra stilului de gândire şi a stilului preferenţial de învăţare; în baza argumentelor teoretice, precum şi a datelor experimentale se scot în evidenţă particularităţile stilului de gândire şi învăţare incitate de gândirea independentă a studenţilor.

The paper presents an analysis of the impact of teenager students’ independent thinking on their preferred learning style. Based on theoretical arguments, as well as on experimental data, we emphasize the peculiarities of thinking and learning styles triggering students’ independent thinking.