Содержание
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 0
SM ISO690:2012
. Содержание. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), pp. 1-2. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10/2(298) / 2016 / ISSN 1810-309X

Содержание

Pag. 1-2

 
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2016


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dubrovschii, A.D.</dc:creator>
<dc:date>2014-08-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>В статье рассматриваются аргументы участников полувековой научной дискуссии филологов и историков, инициированной русскими эмигрантами, писателем Ю.П.Миролюбовым и ученым языковедом
А.А.Куренковым, по вопросу достоверности опубликованных во второй половине ХХ века текстов дощечек «Велесовой книги», выдаваемой за памятник древнерусской литературы и источник древнеславянской и русской истории.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The article has reviewed the arguments of the participants of the
scientific debate between philologists and historians that has been lasting for half a century. It was initiated by the Russian emigres, Yu.P.Mirolyubov the writer and A.A.Kurenkov the linguist. The question is whether the texts from “The Book of Veles” published as the monument of literature and the source of the ancient Slavs and Russian history in the second half of the twentieth century are authentic.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol sînt analizate argumentele părţilor implicate în
discuţia ştiinţifică dintre lingviştii şi istoricii, iniţiată de emigranţii ruşi, scriitorul Iurie Miroliubov şi savantul lingvist Alexandru Kurenkov, privind autenticitatea cronicii „Cartea lui Veles”, publicată în a doua jumătate a secolului XX şi care
pretinde a fi, în opinia unor savanţi, operă literară rusă veche şi totodată - sursă a istoriei popoarelor slave.</dc:description>
<dc:source>Славянские чтения 9 (3) 62-67</dc:source>
<dc:subject>славяне</dc:subject>
<dc:subject>руническая письменность</dc:subject>
<dc:subject>кириллица</dc:subject>
<dc:subject>древнерусская литература</dc:subject>
<dc:subject>дощечки А.Изенбека</dc:subject>
<dc:subject>«Велесова книга»</dc:subject>
<dc:title>«Велесова книга» – литературное произведение и источник истории славян?</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>