Детермінація структури суспільства знань структурою його комунікацій
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
488 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-20 21:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.9 (930)
Drept administrativ (914)
SM ISO690:2012
ДІОРДІЦА, Ігор. Детермінація структури суспільства знань структурою його комунікацій. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016, nr. 4(20), pp. 26-32. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 4(20) / 2016 / ISSN 2345-1130

Детермінація структури суспільства знань структурою його комунікацій

CZU: 342.9
Pag. 26-32

Діордіца Ігор
 
Институт административного правосудия Всемирной организации союзнического лидерства
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2016


Rezumat

Автором було досліджено детермінацію структури суспільства знань структурою його комунікацій. Зауважено, що нині суспільство існує у вигляді суспільства знань, і це пояснюється збільшенням ваги інформації в різноманітних сферах. Зазначено, що одним із найрозповсюдженіших видів комунікацій є соціальні мережі. Акцентовано увагу на тому, що незважаючи на певні переваги користування соціальними мережами, існує низка недоліків, наприклад, анонімне розголошення конфіденційної інформації, порушення авторських прав, поширення недостовірної інформації та ін. Аргументовано положення про те, що на сьогоднішній день неможливо ввести використання Інтернету в цілому та соціальних мереж зокрема в законодавчі рамки, оскільки він є транснаціональним.

The authors investigated the structure determination of the knowledge society structure his communications. Noted that society now exists in a knowledge society, and this is due to the increased weight of information in various areas. It is noted that one of the most common forms of communication are social networks. The attention on the fact that despite some advantages of using social networks, there are some drawbacks, such as anonymous disclosure of confidential information, copyright infringement, spreading false information and so on. Provision argued that today can not be entered using the Internet in general and social networks in particular in the legislative framework, because it is transnational.

Cuvinte-cheie
суспільство знань, комунікації, соціальні мережі, авторські права,

інформаційне суспільство, інформація, Інтернет