Motivarea şi satisfacţia în economia de piaţă funcţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
247 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-16 18:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22 (69)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (232)
SM ISO690:2012
MERUŢA, Alexandrina; RUSU, Bianca; ROŞCA, Petru. Motivarea şi satisfacţia în economia de piaţă funcţională. In: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie). 2015, nr. 16, pp. 119-126. ISSN 1857-1468.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Numărul 16 / 2015 / ISSN 1857-1468

Motivarea şi satisfacţia în economia de piaţă funcţională

CZU: 338.22
JEL: O15, M12
Pag. 119-126

Meruţa Alexandrina1, Rusu Bianca1, Roşca Petru2
 
1 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2016


Rezumat

Avand în vedere că motivarea cuprinde în structura sa elemente-formale şi informale-de natură economică sau morală-spirituală, care pot stimula angajaţii să se implice afectiv în înfăptuirea obiectivelor, nu numai din raţiuni pe termen scurt, puternic influenţate de mediul integrator,în condiţiile în care, indivizii au niveluri diferite de aspiraţii sau idealuri cu ajutorul cărora pun în mişcare acţiuni, atitudini şi fapte, apare imperios cerinţa că motivarea ar trebui să fie strict personalizată, chiar dacă solicită un efort suplimentar din partea angajatului. Aşadar, dacă nevoile primare sunt satisfăcute, ele lasă loc liber nevoilor de ordin superior, cele care asigură afirmarea pesonalităţii umane. Dincolo de salariu şi de facilităţi pentru efortul şi iniţiativa manifestate, motivaţia presupune şi cultivarea sentimentului împlinirii profesionale şi sociale, cum sunt: nevoia de a învăţa prin muncă, nevoia de a cunoaşte natura şi societatea, nevoia de a lua decizii şi de a fi recunoscut ca profesionist, nevoia de a fi artizani ai configurării viitorului etc.

Given that reasoning comprises structure elements - formal and informal - economic or moral - spiritual, which can stimulate employees to participate emotionally in achieving the goals, not just short-term reasons, strongly influenced by environment integrator. Given that individuals have different levels of aspirations and ideals by which trigger actions, attitudes and actions, there is an urgent requirement that the grounds should be strictly personalized, while requiring additional effort from the employee. So if basic needs are met, it leaves room for higher order needs, ensuring affirmation of the human pesonalităţii. Beyond the salary and facilities for the effort and showed initiative, motivation involves the cultivation of a sense of professional fulfillment and social, such as the need to learn through work, need to know nature and society need to take decisions and to be recognized As a professional, you need to be artisans shaping the future etc.

Cuvinte-cheie
cadru organizaţional, satisfacţie înmuncă, afirmarea personalităţii umane, efec,

cauză