Algoritmi de modelare a timpului de aşteptare în cazul sistemului de aşteptare generalizat, aplicaţi în portul maritim Constanţa
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
274 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-24 23:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.872 (7)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (115)
SM ISO690:2012
ŢICU, Rodica Ionela. Algoritmi de modelare a timpului de aşteptare în cazul sistemului de aşteptare generalizat, aplicaţi în portul maritim Constanţa . In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2016, nr. 2(92), pp. 60-66. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Algoritmi de modelare a timpului de aşteptare în cazul sistemului de aşteptare generalizat, aplicaţi în portul maritim Constanţa

CZU: 519.872
Pag. 60-66

Ţicu Rodica Ionela
 
Universitatea Maritimă din Constanţa
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2016


Rezumat

Lucrarea de faţă contribuie cu rezultate inovatoare cu privire la aplicarea teoriei aşteptării şi, implicit, a modelelor de aşteptare în Portul Maritim Constanţa. Ţinând cont de specificul modelelor de aşteptare şi de realitatea din port, rezultatele cercetării contribuie la eficientizarea calităţii şi cantităţii operărilor din cadrul unui terminal maritim. Datorită dezvoltării rapide a Portului Maritim Constanţa, precum şi a sistemelor, a apărut necesitatea aplicării unor sisteme îmbunătăţite de aşteptare care necesită crearea unor noi modele matematice de aşteptare.

WAITING TIME MODELING ALGORITHMS IN THE CASE OF GENERALIZED QUEUING SYSTEM APPLIED IN CONSTANTA SEA PORT This paper contributes with innovative results on applying the queuing theory and thus waiting models in the Constanta sea port. Considering the waiting models specific and the reality of the Sea Port, the research results contribute to efficient operations over the quality and quantity within a marine terminal. Through the rapid development of Constantsa Sea Port improved waiting systems that require the creation of new mathematical waiting models was necessary.

Cuvinte-cheie
transformata Laplace-Stieltjes, modele generalizate de aşteptare, timp de aşteptare, variabile aleatoare, teoria aşteptării, port maritim, funcţie de repartiţie