Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionii de pământ rar în cristale laser
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
200 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-16 14:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
535.372+535.373.2 (1)
Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie (53)
SM ISO690:2012
CIOBU, Victor. Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionii de pământ rar în cristale laser. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2016, nr. 2(92), pp. 3-10. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionii de pământ rar în cristale laser

CZU: 535.372+535.373.2
Pag. 3-10

Ciobu Victor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2016


Rezumat

Efecte ale interacţiunii electron-fononice în cazul ionilor de pământ rar (PR) în cristale sunt relaxarea multifononică, benzile vibronice, lărgirea benzii în funcţie de temperatură sau transferul de energie non-rezonant asistat de fononi. Având în vedere că despicările Stark pentru ionii de PR sunt de ordinul fononilor de reţea, ar putea apărea şi alte efecte legate, în special, de procesele în aproximaţia de cvasirezonanţă. Dacă distanţa dintre două niveluri Stark este aproape de rezonanţă în regiunea spectrului fononic, atunci interacţiunea electron-fononică creează stări vibronice mixte, care determină modificări ale liniilor spectrale optice (lărgirea, asimetria, despicarea sau deplasarea). Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionul de pământ rar Yb3 în trei cristale laser diferite este scopul acestei lucrări.

MODELING RESONANT ELECTRON-PHONON INTERACTION FOR RARE EARTHS IONS IN LASER CRYSTALS Effects of the electron-phonon interaction for rare earth ions (RE) in crystals are multi-phonon relaxation, vibronic bands, band broadening depending on temperature or non-resonant energy transfer assisted by phonons. Since the Stark splitting for RE ions are of the order of lattice phonon energy, it could arise and other related effects, especially in the approximation of quasi-resonant processes. If the distance between two Stark levels is close to the region of resonance phonon spectrum, then electron-phonon interaction creates mixed vibronic states, which causes changes in the optical spectral lines (widening, asymmetry, splitting or displacement). The modeling of interaction of the electron-phonon resonance for RE ion Yb3 in three different laser crystals is the purpose of this paper.

Cuvinte-cheie
interacţiune electron-fononică, ioni de pământ rar, aplicaţie adaptivă