Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-04 23:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.101.226:005+796 (2)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (249)
Management (1045)
Divertisment. Jocuri. Sport (939)
SM ISO690:2012
FRUNZĂ-DANAIL, Gabriela. Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice. In: Ştiinţa Culturii Fizice. 2016, nr. 25(1), pp. 123-126. ISSN 1857-4114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Culturii Fizice
Numărul 25(1) / 2016 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438

Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice


CZU: 331.101.226:005+796
Pag. 123-126

Frunză-Danail Gabriela
 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2016


Rezumat

Valorile sunt criterii evaluative si standarde de judecată pentru a putea preţui lucrurile, ideile, sentimentele in raport cu calitatea acestora de a fi sau nu dezirabile, de a reprezenta ceea ce este frumos, just, adevărat, demn etc. Termenii care desemnează valori se preiau de la generaţie la generaţie, continuă sa exprime aceleași tipuri de valori și se modifi că ori de cate ori apar noi criterii sau reguli de evaluare. Valorile profesionale explică o mare parte dintre succesele și capacităţile de a progresa și de a se dezvolta ale managerilor. Valorile profesionale fac parte din piramida brandului personal al unui manager, alături de studii, experienţă profesională, abilităţi, competenţe și obiective de carieră.

Cuvinte-cheie
valori profesionale, competenţă profesională, valoare managerială, dimensiune valorică, ierarhia valorilor profesionale,

manager