Conţinutul obligaţiei de executare a hotărarilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-29 23:57
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Conţinutul obligaţiei de executare a hotărarilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. In: Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 3-4, pp. 38-42. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122

Conţinutul obligaţiei de executare a hotărarilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Pag. 38-42

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2016


Rezumat

Conform articolului 46§1 CEDO, statele contractante s-au angajat să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în litigiile la care ele sunt parte. Convenţia a încredinţat Comitetului de Miniştri supravegherea executării hotărârilor Curţii cât şi a reglementărilor amiabile. De aici rezultă că, odată ce Curtea a constatat o încălcare, statul pârât are obligaţia juridică nu doar de a plăti persoanelor interesate sumele alocate cu titlu de satisfacţie echitabilă prevăzută de articolul 41, dar de asemenea de a căuta, sub controlul Comitetului de Miniştri, măsurile generale, şi/sau, dacă este necesar, cele individuale pe care trebuie să le introducă în ordinea sa juridică internă pentru a pune capăt încălcării constatate de către Curte şi a elimina pe cât de posibil consecinţele acesteia.

Au sens de l’article 46 §1 CEDH, les Etats contractants se sont engagés a se conformer aux arrets définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme dans les litiges auxquels ils sont parties. La Convention a confié au Comité des Ministres la surveillance de l’exécution des arrets de la Cour, ainsi que les termes des reglements amiables. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles a intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme a la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences.

Cuvinte-cheie
hotărâre definitivă,

supravegherea executării