Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
578 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-22 22:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478)(092) (27)
Muzică (983)
SM ISO690:2012
BEREZOVICOVA, Tatiana. Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), pp. 111-118. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie

CZU: 78.071.1(478)(092)
Pag. 111-118

Berezovicova Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2016


Rezumat

Articolul de faţă este prima încercare de a creiona unele trăsături ale personalităţii şi creaţiei Snejanei Pîslari — reprezentantă a ”generaţiei medii” a compozitorilor din Republica Moldova. Absolventa Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, continuatoarea tradiţiilor componistice şi pedagogice ale renumitului maestru Pavel Rivilis, S. Pîslari activează în domeniul muzicii instrumentale de cameră, vocale, corale şi orchestrale, fiind autoarea unor creaţii care ocupă un loc însemnat în palmaresul muzicii contemporane autohtone. În paralel cu componistica, S. Pîslari se realizează pe tărâmul pedagogic, fiind profesoară la Colegiul de muzică Ştefan Neaga şi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. De asemenea se manifestă ca cercetător ştiinţific şi publicist, participă la proiecte artistice importante, promovând valorile culturale naţionale şi universale.

The present article is the first attempt to trace some aspects of the personality and creative activity of Snejana Pîslari — a representative of the „middle-aged generation” of the composers from the Republic of Moldova. Graduate of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, continuer of the composition and teaching traditions of the renowned master Pavel Rivilis, she works in the domain of chamber instrumental, vocal, choral and orchestral music. She is the author of musical works that take a noteworthy place in native contemporary music. Apart from her composition activity, she works in the pedagogical realm, being a teacher at the „Stefan Neaga” Musical Colllege and at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. She manifests herself as a scientific researcher and publicist, participates in important artistic projects promoting national and universal cultural valies.

Cuvinte-cheie
Snejana Pîslari,

compoziţie, muzică instrumentală de cameră, pian, flaut, folclor, pedagogie, Pavel Rivilis,

cvartet de saxofoane, ethnojazz, Vladimir (Zeev) Bitkin, Vadym Ostroukhov