Principiul autorităţii de lucru judecat – garant al stabilităţii juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
309 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-11 18:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.91/95(478) (4)
Drept civil (2160)
SM ISO690:2012
BÎCU, Adelina. Principiul autorităţii de lucru judecat – garant al stabilităţii juridice. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), pp. 12-20. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 9(297) / 2016 / ISSN 1810-309X

Principiul autorităţii de lucru judecat – garant al stabilităţii juridice

CZU: 347.91/95(478)
Pag. 12-20

Bîcu Adelina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2016


Rezumat

Instituţia efectelor hotărîrilor judecătoreşti irevocabile, materializată prin conceptul de autoritate sau putere a lucrului judecat, are o importanţă covîrşitoare pentru stabilitatea raporturilor juridice civile. Există interesul social-juridic ca hotărîrea judecătorească care a tranşat litigiul după dezbateri contradictorii să se bucure de prezumţia absolută de adevăr. Nimeni nu mai poate, de principiu, să mai pună în discuţie drepturile consfinţite prin hotărîrea judecătorească rămasă definitivă. În temeiul unei asemenea hotărîri, cu ajutorul forţei coercitive etatice, la nevoie, partea litigantă care a cîştigat procesul este repusă în drepturile ei şi, totodată, ordinea de drept tulburată printr-un act antisocial este restabilită sau subiectul de drept căruia i-au fost contestate anumite drepturi subiective civile capătă o confirmare indiscutabilă a drepturilor sale.

The institution of effects of final judgments, reflected by the concept of authority or gloss power trial has paramount importance for stability of civil legal relations. There are legal social interest that the judgment which sliced dispute after adversarial proceedings to enjoy the presumption of absolute truth. No one can, by principle, still question the rights enshrined of final court decision, under such a judgment, using coercive force older people. The need litigants who won the lawsuit is reinstated them and also order them as troubled an antisocial act is restored or the subject of law which have been challenged certain individual rights, civil receives a confirmation indisputable rights.

Cuvinte-cheie
autoritate de lucru judecat, hotărîre irevocabilă, efectele hotărîrii irevocabile, securitatea raporturilor juridice