Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
453 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-20 02:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.6:786.2 (3)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (118)
SM ISO690:2012
БЕРЕЗОВИКОВA, Татьяна. Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 46-57. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии

CZU: 785.6:786.2
Pag. 46-57

Березовиковa Татьяна
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Статья посвящена анализу Концерта для фортепиано и оркестра Соломона Лобеля — известного композитора, автора симфонических и камерных произведений, вошедших в золотой фонд композиторского творчества Республики Молдова. Написанный в конце 70-х годов ХХ века, концерт и сегодня не утратил своей актуальности. В статье рассматриваются композиционно-драматургические особенности цикла, а также некоторые аспекты музыкального языка.

Articolul de faţă este dedicat analizei Concertului pentru pian şi orchestră de Solomon Lobel — vestit compozitor din Republica Moldova, autor al creaţiilor simfonice şi de cameră care au intrat in fondul de aur al componisticii naţionale. Apărut la sfarşitul anilor ’70 ai sec. XX, Concertul nu şi-a pierdut actualitatea şi in zilele noastre. Autoarea abordează problemele arhitectonice şi dramaturgice ale ciclului, precum şi unele aspecte ale limbajului muzical.

This article presents an analysis of the Concerto for piano and orchestra by Solomon Lobel — a famous composer from the Republic of Moldova who is the author of symphony and chamber works that entered the golden fund of national composition. The Concerto that appeared in the late seventies of the 20-th century still presents great interest for musicians nowadays. The author analyzes the Concerto under different aspects such as the structures of the cycle, the form of it’s parts and the musical language.

Cuvinte-cheie
Соломон Лобель, бэтута, лейтмотив,

концерт, фортепиано, цикл, форма, реминисценция