Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1056 34
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 19:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.1:792.54 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (124)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (372)
SM ISO690:2012
БОРОДАВКИН, Сергей. Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 31-39. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов)

CZU: 785.1:792.54
Pag. 31-39

Бородавкин Сергей
 
Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

В статье определяется роль оркестра в оперном монологе в связи с его спецификой и анализируется оркестровая партия в монологах Бориса из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского. Выявляются основные принципы трактовки тембров и раскрываются оркестровые приемы, используемые композитором в монологах двух редакций оперы, производятся сравнения с оркестровкой данных номеров Н. Римским-Корсаковым и Д. Шостаковичем. В итоге делается вывод, что драматургическая роль партии оркестра в данных монологах имеет равное значение с вокальной партией. Благодаря органичному единству оркестровой и вокальной партий монологи Бориса предстают как шедевры мировой оперной классики, являясь одной из высочайших вершин в истории развития данной оперной формы.

In articol este apreciat rolul orchestrei in monologul de operă avand in vedere specificul lui şi este analizată partiţia orchestrei in monologurile lui Boris din opera „Boris Godunov” de M. Musorgski. Sunt elucidate principiile de bază in tratarea timbrurilor muzicale şi sunt dezvăluite procedeele orchestrale utilizate de compozitor in monologurile celor două redacţii ale operei, sunt comparate orchestrarea lui N. Rimski-Korsakov cu cea a lui D. Şostakovici. Autorul ajunge la concluzia că rolul dramaturgic al partiţiei orchestrei in monologurile respective are aceeaşi pondere ca şi rolul partidei vocale. Graţie unităţii organice a partiţiei orchestrale şi a partidei vocale, monologurile lui Boris pot fi numite capodopere ale clasicii operei mondiale, constituind una din cele mai inalte culmi in istoria dezvoltării acestei forme muzicale.

The paper determines the orchestra`s role in the opera monologue with due account of its specific features and analyses the orchestra part in Boris’s monologues from the opera „Boris Godunov” by M. Musorgsky. The author reveals the main principles of timbre representation and presents the orchestra techniques that the composer used in the monologues of the two versions of the opera, a comparison is made between the orchestration of these music parts made by N. Rimsky-Korsakov and D. Shostakovich. It is concluded that the dramatic role of the orchestra part in these monologues is of equivalent importance with the vocal part. Due to the natural unity of the orchestra and the vocal parts Boris’s monologues appear to be masterpieces of world classical opera music being one of the highest peaks in the history of the development of this opera form.

Cuvinte-cheie
оперный монолог, ария, оркестровая партия, тесситура, тембровое варьирование, лейттема,

тембр

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Borodavkin, S.</creatorName>
<affiliation>Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов)</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1408</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>оперный монолог</subject>
<subject>ария</subject>
<subject>оркестровая партия</subject>
<subject>тесситура</subject>
<subject>тембр</subject>
<subject>тембровое варьирование</subject>
<subject>лейттема</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>785.1:792.54</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014-06-24</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В статье определяется роль оркестра в оперном монологе в связи с его спецификой и анализируется оркестровая партия в монологах Бориса из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского. Выявляются основные принципы трактовки тембров и раскрываются оркестровые приемы, используемые композитором в монологах двух редакций оперы, производятся сравнения с оркестровкой данных номеров Н. Римским-Корсаковым и Д. Шостаковичем. В итоге делается вывод, что драматургическая роль партии оркестра в данных монологах имеет равное значение с вокальной партией. Благодаря органичному единству оркестровой и вокальной партий монологи Бориса предстают как шедевры мировой оперной классики, являясь одной из высочайших вершин в истории развития данной оперной формы. </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>In articol este apreciat rolul orchestrei in monologul de operă avand in vedere specificul lui şi este analizată partiţia orchestrei in monologurile lui Boris din opera „Boris Godunov” de M. Musorgski. Sunt elucidate principiile de bază in tratarea timbrurilor muzicale şi sunt dezvăluite procedeele orchestrale utilizate de compozitor in monologurile celor două redacţii ale operei, sunt comparate orchestrarea lui N. Rimski-Korsakov cu cea a lui D. Şostakovici. Autorul ajunge la concluzia că rolul dramaturgic al partiţiei orchestrei in monologurile respective are aceeaşi pondere ca şi rolul partidei vocale. Graţie unităţii organice a partiţiei orchestrale şi a partidei vocale, monologurile lui Boris pot fi numite capodopere ale clasicii operei mondiale, constituind una din cele mai inalte culmi in istoria dezvoltării acestei forme muzicale. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The paper determines the orchestra`s role in the opera monologue with due account of its specific features and analyses the orchestra part in Boris’s monologues from the opera „Boris Godunov” by M. Musorgsky. The author reveals the main principles of timbre representation and presents the orchestra techniques that the composer used in the monologues of the two versions of the opera, a comparison is made between the orchestration of these music parts made by N. Rimsky-Korsakov and D. Shostakovich. It is concluded that the dramatic role of the orchestra part in these monologues is of equivalent importance with the vocal part. Due to the natural unity of the orchestra and the vocal parts Boris’s monologues appear to be masterpieces of world classical opera music being one of the highest peaks in the history of the development of this opera form. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>