Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
791 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-17 18:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
786.2(478)(091) (10)
Muzică (1839)
SM ISO690:2012
HATIPOVA, Inna. Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2015, nr. 2(25), pp. 98-101. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
CZU: 786.2(478)(091)

Pag. 98-101

Hatipova Inna
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2016


Rezumat

În articol sunt analizate problemele periodizării istorice a muzicii autohtone pentru pian de pe poziţii contemporane pentru a aprecia valoarea artistică a lucrărilor pentru pian create de compozitorii din Republica Moldova şi a determina contribuţia autorilor în dezvoltarea istorică a artei pianistice. În centrul atenţiei sunt legităţile obiective ale dezvoltării istorice a creaţiei pentru pian semnate de compozitorii autohtoni şi principalele tendinţe în formarea acesteia.

In the present article the author analyzes the problems of historical periodization of the autochthonous works for piano from a modern perspective in order to appreciate the artistic value of the works for piano created by the composers of the Republic of Moldova and to determine the contribution of the authors to the historical development of pianistic art. The objective lawfulness of the historical development of the autochthonous composers’ works for piano and the main trends in the formation of these works are in the spotlight.

Cuvinte-cheie
învăţământ muzical, repertoriu concertistic, miniaturi pianistice, stil componistic

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-46785</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-12-24</cfResPublDate>
<cfVol>25</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>98</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1408</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46785</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>învăţământ muzical; repertoriu concertistic; miniaturi pianistice; stil componistic</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În articol sunt analizate problemele periodizării istorice a muzicii autohtone pentru pian de pe poziţii contemporane pentru a aprecia valoarea artistică a lucrărilor pentru pian create de compozitorii din Republica Moldova şi a determina contribuţia autorilor în dezvoltarea istorică a artei pianistice. În centrul atenţiei sunt legităţile obiective ale dezvoltării istorice a creaţiei pentru pian semnate de compozitorii autohtoni şi principalele tendinţe în formarea acesteia. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'> In the present article the author analyzes the problems of historical periodization of the autochthonous works for piano from a modern perspective in order to appreciate the artistic value of the works for piano created by the composers of the Republic of Moldova and to determine the contribution of the authors to the historical development of pianistic art. The objective lawfulness of the historical development of the autochthonous composers’ works for piano and the main trends in the formation of these works are in the spotlight. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21795</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21795</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21795-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Хатипова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Инна</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>