Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
269 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-04 17:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.72.012.63/64(478) (12)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (433)
SM ISO690:2012
IAŢIŞIN, Tatiana. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 36-40. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova

CZU: 334.72.012.63/64(478)
JEL: L22, L26, L32, L33
Pag. 36-40

Iaţişin Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2016


Rezumat

Acest articol reflectă rezultatele şi resursele sectorului IMM în anul 2014, precum şi evoluţia rezultatelor, începând cu anul 2006. Scopul lucrării constă în analiza şi calcularea principalelor elemente ale contribuţiei, pe care o au IMM-urile în dezvoltarea economică a ţării: impactul asupra structurii economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea de venituri. În procesul de elaborare a prezentei lucrări au fost utilizate următoarele metode: analiza comparativă, analiza logică. Rezultatul acestui articol constă în calcularea şi determinarea elementelor principalele ale contribuţiei IMM în dezvoltarea economică a ţării: impactul asupra structurii economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea de venituri.

This article reflects the results and resources of the SMEs sector in 2014 and the evolution of results since 2006. The purpose of this paper is to analyze and calculate the main elements of the contribution that SMEs have in the country's economic development: the impact on the structure of the economy; providing employment; revenue generation. During the elaboration of this paper, the following methods were used: comparative analysis, logical analysis. The result of this article is to calculate and determine the main elements of the SMEs contribution to the economic development of the country and its impact on economic structure; providing employment; revenue generation.

Cuvinte-cheie
întreprinderi mici şi mijlocii,

contribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii