Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-21 15:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
598.3/4:591.543.43(478:282.243.758) (1)
Sauropsida (19)
Zoologie generală (54)
SM ISO690:2012
COJAN, Constantin; MUNTEANU, Andrei. Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 102-111. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X

Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior

CZU: 598.3/4:591.543.43(478:282.243.758)
Pag. 102-111

Cojan Constantin, Munteanu Andrei
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2016


Rezumat

В работе представлены данные по миграции, характеру пребывания и динамики численности водно-болотных птиц в плавневых угодиях нижнего Прута.Установлен волнообразный характер миграции птиц с более выраженным оттенком в осеннем периоде. Выявлено, что за последние четыре десятилетия наиболее многочисленным видом сохранился Anas platyrhynchos, а Aythya nyroca стал редким и включен в Красную Книгу Молдовы и Европы. Caмыми многочисленнми видами уток на весеннем и осеннем пролетах являются Anas platyrhynchos,Anas crecca и Anas querquedula. Осуждаются причины волнообразного характера миграции птиц.

The paper presents data on migration, the nature of the stay and population dynamics of wetland birds in reed beds of the lower Prut River. A wave-like nature of bird migration with a more pronounced nuance in the autumn season has been identi ed. It has been found that over the past four decades, Anas platyrhynchos has been the most numerous species and Aythya nyroca has become a rare species included in the Red Book of Moldova and Europe. Anas platyrhynchos, Anas crecca and Anas querquedula were the most numerous species of ducks in the spring and autumn  ights. The causes of wave-like nature of bird migration are under discussion.