Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
505 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 14:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.16 (1)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 39-47. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070

Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока

CZU: 621.311.16
Pag. 39-47

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2016


Rezumat

Приведен краткий обзор известных технических решений по реализации управляемой «гибкой» связи на переменном токе для асинхронно работающих энергосистем. Исследованы основные характеристики трехэлементного реакторно-конденсаторного устройства, обеспечивающего заданную передаваемую активную мощность и баланс реактивной мощности в устройстве при различных уровнях напряжений связываемых систем. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать параметры элементов реакторно-конденсаторного устройства, необходимых для реализации кругового вращения фазы при заданной комплексной проводимости нагрузки. Полученные результаты позволяют оценить необходимый диапазон изменения проводимостей, который надо обеспечить с помощью полупроводниковых переключающих устройств для поддержания передаваемой мощности.

A fost efectuată o scurtă trecere în revistă a soluţiilor tehnice cunoscute pentru implementarea conexiunii flexibile între sisteme energetice de curent alternativ asincrone. Sunt investigate caracteristicile de bază ale dispozitivului tip reactor-condensator cu trei elemente, care asigură legatură flexibila cu puterea transmisă reglabilă şi balanţa puterii reactive interne a dispozitivului la conectarea sistemelor cu diferite nivele de tensiune. Este elaborat modelul matematic, care permite determinarea parametrilor elementelor dispozitivului, necesare pentru realizarea rotaţiei circulare a fazei tensiunii la admitanţa dată a sarcinii. Rezultatele obţinute permit estimarea intervalului necesar de schimbare a admitanţelor dispozitivului, realizarea carora cu ajutorul comutatoarelor cu semiconductoare asigură reglarea puterii transmise.

Short review of known variants of flexible controlled interconnections between asynсron power systems was fulfilled. The basic characteristics of three-element reactor-capacitor device, providing controlled power transmission and reactive power internal balance for connected power systems with different levels of voltages, were investigated. Mathematical model was elaborated for calculation of parameters of reactor-capacitor device elements, necessary for realization of circular rotation of output voltage phase angle at fixed load admittance. These results allow estimating the required range of the admittances changing, necessary to ensure control of transmitted power by means of semiconductor switching devices.

Cuvinte-cheie
реакторно-конденсаторное устройство, управляемая гибкая связь на переменном токе, передаваемая активная и реактивная мощность

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-46683</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-08-03</cfResPublDate>
<cfVol>31</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>39</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46683</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Трехэлементное реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>реакторно-конденсаторное устройство; управляемая гибкая связь на переменном токе; передаваемая активная и реактивная мощность</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Приведен краткий обзор известных технических решений по реализации управляемой «гибкой» связи на переменном токе для асинхронно работающих энергосистем. Исследованы основные характеристики трехэлементного реакторно-конденсаторного устройства, обеспечивающего заданную передаваемую активную мощность и баланс реактивной мощности в устройстве при различных уровнях напряжений связываемых систем. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать параметры элементов реакторно-конденсаторного устройства, необходимых для реализации кругового вращения фазы при заданной комплексной проводимости нагрузки. Полученные результаты позволяют оценить необходимый диапазон изменения проводимостей, который надо обеспечить с помощью полупроводниковых переключающих устройств для поддержания передаваемой мощности. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>A fost efectuată o scurtă trecere în revistă a soluţiilor tehnice cunoscute pentru implementarea conexiunii flexibile între sisteme energetice de curent alternativ asincrone. Sunt investigate caracteristicile de bază ale dispozitivului tip reactor-condensator cu trei elemente, care asigură legatură flexibila cu puterea transmisă reglabilă şi balanţa puterii reactive interne a dispozitivului la conectarea sistemelor cu diferite nivele de tensiune. Este elaborat modelul matematic, care permite determinarea parametrilor elementelor dispozitivului, necesare pentru realizarea rotaţiei circulare a fazei tensiunii la admitanţa dată a sarcinii. Rezultatele obţinute permit estimarea intervalului necesar de schimbare a admitanţelor dispozitivului, realizarea carora cu ajutorul comutatoarelor cu semiconductoare asigură reglarea puterii transmise. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Short review of known variants of flexible controlled interconnections between asynсron power systems was fulfilled. The basic characteristics of three-element reactor-capacitor device, providing controlled power transmission and reactive power internal balance for connected power systems with different levels of voltages, were investigated. Mathematical model was elaborated for calculation of parameters of reactor-capacitor device elements, necessary for realization of circular rotation of output voltage phase angle at fixed load admittance. These results allow estimating the required range of the admittances changing, necessary to ensure control of transmitted power by means of semiconductor switching devices. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31093</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13241</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31093</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31093-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Бошняга</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.A. </cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13241</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13241-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Суслов</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>