Limfom Non-Hodgkin primar la nivelul coloanei vertebrale.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
547 24
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-22 17:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.711-006.44-085 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (222)
SM ISO690:2012
RUSU, Tatiana. Limfom Non-Hodgkin primar la nivelul coloanei vertebrale.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 376-380. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Limfom Non-Hodgkin primar la nivelul coloanei vertebrale.

CZU: 616.711-006.44-085
Pag. 376-380

Rusu Tatiana
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2016


Rezumat

Limfomul primar non-Hodgkin al coloanei vertebrale este o formă rară de limfom malign, dar diagnoza certă este în baza analizei imunоhistochimice și tratate eficient cu chimioterapie și radioterapie combinat după o intervenție chirurgicală. În acest studiu descriem efectul radioterapiei și chimioterapiei combinată cu decompresia chirurgicală a limfomului non-Hodgkin primar al coloanei vertebrale cu defi cit neurologic prin compresie. Rezultatele sugerează că chimioterapia și radioterapia este tratamentul ideal pentru acești pacienţi a căror compresie neurologică a fost doar datorită extinderii țesuturilor moi. Autorul subliniază importanța chimioterapiei și radioterapiei, urmat de decompresia chirurgicală, în funcție de prioritățile individuale și indicațiile pentru intervenție al limfomului non-Hodgkin la nivelul coloanei vertebrale cu deficit neurologic.

Primary Non-Hodgking lymphoma of spine Primary non-Hodgkin lymphoma of the spine is a rare form of lymphoma only definitely diagnosed by immunohistochemical analysis and efficiently treated with combined chemotherapy and radiotherapy after surgery. In this study, we describe the effect of radiotherapy and chemotherapy combined with surgical decompression on primary non-Hodgkin lymphoma of the spine with neurologic compression. The results suggest that chemotherapy and radiotherapy alone is the ideal treatment for these patients whose neurologic compression was only due to soft tissue extension. The author emphasize the importance of chemotherapy and radiotherapy followed by surgical decompression and depending on individual priorities in the indications for operation on primary non-Hodgkin lymphoma of spine with neurologic compression.

Первичная Non-Hodgkin лимфома позвоночника Первичная Non-Hodgkin лимфома это редкая форма злокачественной лимфомы, но точный диагноз основан на иммунной-гистохимическом анализе. Эффективное лечение после операции составляется с помощью комбинированной химиотерапии и лучевой терапии. В этом исследовании мы описываем эффект лучевой терапии и химиотерапии в сочетании с хирургической декомпрессией первичного очага позвоночника с неврологическом дефицитом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что химиотерапия и лучевая терапия является идеальным средством для лечения этих пациентов, у которых неврологический дефицит был только за счет расширения мягких тканей. Автор подчеркивает важность химиотерапии и лучевой терапии с последующейхирургической декомпрессии, в соответствии с индивидуальными приоритетами и рекомендациями для хирургического вмешательства с неврологическим дефицитом.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, coloana vertebrală,

limfom malign primar