Strabismul adultului – particularități și provocări.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
611 27
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 00:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
617.761-009.11-08 (1)
Științe medicale. Medicină (8254)
SM ISO690:2012
PADUCA, Ala; CEBAN, Cornelia. Strabismul adultului – particularități și provocări.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 368-371. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Strabismul adultului – particularități și provocări.
CZU: 617.761-009.11-08

Pag. 368-371

Paduca Ala1, Ceban Cornelia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Internaţional Medpark
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2016


Rezumat

Strabismul adultului, în marea majoritate a cazurilor este un strabism dezvoltat în copilărie neglijat sau insuficient tratat la timpul corespunzător. Diversitatea simptomatologiei, dificultatea evaluării precum și managementul acestora este adesea o provocare pentru strabologi. Raportăm cazul unei esotropii congenitale monolaterale asociate cu hiperfuncția bilaterală a mușchilor oblici inferior și Deviație Verticală Disociată unilaterală.

Adult strabismus - features and challenges Adult strabismus, in most cases is a pathology developed from childhood which was ignored or insufficiently treated at the appropriate time. The diversity of symptoms, the difficulty in assessment and its management is often a challenge for strabologists. We report a case of monolateral congenital esotropia with bilateral inferior oblique overfunction associated with unilateral Dissociated Vertical Deviation.

Косоглазие у взрослых - особенности и проблемы В большинстве случаев косоглазие взрослых является следствием недолеченного косоглазия в детстве. Разнообразие симптомов, трудности в оценке и их лечении часто является проблемой для страбологов. Представляем клинический случай с врожденным сходящимся, монолатеральным косоглазием с двусторонней гиперфункцией нижних косых мышц и односторонним диссоциированным вертикальным отклонением.

Cuvinte-cheie
esotropie congenitală, hiperfuncția mușchiului oblic inferior, deviație verticală disociată