Bronhia traheală – cauză rară de bronșiectazii.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
716 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-24 10:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.234-002-071 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (572)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Oxana; ONEA, Leonid; BOTNARU, Victor. Bronhia traheală – cauză rară de bronșiectazii. . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 366-368. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Bronhia traheală – cauză rară de bronșiectazii.
CZU: 616.234-002-071

Pag. 366-368

Munteanu Oxana1, Onea Leonid2, Botnaru Victor1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Diagnostic German
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2016


Rezumat

Malformațiile căilor aeriene mari sunt rare și se întâlnesc în 3% din populația adultă. De obicei, anomaliile de bronhii sunt asimptomatice și depistate incidental. Prezentăm cazul unei paciente de 70 ani cu bronhie traheală complicată cu bronșiectazii în lobul superior pe dreapta și hemoptizie importantă.

Tracheal bronchus – a rare cause of bronchiectasis Abnormalities of the major airways are uncommon congenital conditions which occur in approximately 3% of the adult population. Usually aberrant bronchi are asymptomatic and are found by coincidence. We present a case of a 70-years-old woman with a tracheal bronchus complicated with bronchiectasis of the right upper lobe and severe hemoptysis.

Трахеальный бронх – редкая причина бронхоэктазов Пороки развития основных дыхательных путей относится к числу редких пороков развития бронхолёгочной системы, которые встречаются в приблизительно 3% взрослого населения. Обычно пороки бронхов протекают бессимптомно и выявлены случайно. Мы представляем редкий случай 70-летней женщины с трахеальным бронхом, осложненный бронхоэктазами в верхней доли правого легкого и кровохарканьем.

Cuvinte-cheie
bronhie traheală, hemoptizie,

Bronşiectazii

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-46671</doi_batch_id>
<timestamp>1656345889</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale</full_title>
<issn media_type='print'>18570011</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1(50)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Bronhia traheală – cauză rară de bronșiectazii. </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Oxana</given_name>
<surname>Munteanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Leonid</given_name>
<surname>Onea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Botnaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>366</first_page>
<last_page>368</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>