Metodele de apreciere a caracteristicelor cicatricelor.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1253 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-23 17:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-003.92-071 (1)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (158)
SM ISO690:2012
FURTUNĂ, Ludmila; TARAN, Anatolie; NACU, Viorel; GAPONENCO, Eugen. Metodele de apreciere a caracteristicelor cicatricelor.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 360-365. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Metodele de apreciere a caracteristicelor cicatricelor.
CZU: 616.5-003.92-071

Pag. 360-365

Furtună Ludmila1, Taran Anatolie2, Nacu Viorel3, Gaponenco Eugen3
 
1 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Republican de Leziuni Termice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2016


Rezumat

Evaluarea cicatricelor prin metode obiective și subiective reprezintă încercarea de a obiectiviza evoluția acestora atât pentru lucru teoretic (elaborarea metodelor noi de tratament), cât și pentru cel practic (utilizarea acestor metode). În articol sunt analizate metodele de apreciere calitativă și cantitativă a calităților cicatricelor cu accentuarea avantajelor și dezavantajelor acestor metode.

Methods of scar evaluation – literature review Scar evaluation by objective and subjective methods represents the meaning to analyse the evolution of the scar, which is important for both: theoretical work (development of new treatment methods) and for the practical work (implementing these methods). The article analyze qualitative and quantitative methods of scars qualities assessment, emphasizing the advantages and disadvantages of these methods.

Метод определения оценки послеожоговых рубцов Оценка качества рубцов объективными и субъективными методами обьективизируют качества рубцов, что является важным как для теоретической деятельности (разработка новых методов лечения), так и для практической (введение в клинческую практику этих методов). В статье проанализированы качественные и количественные методы анализа характеристик рубцов, подчеркнуты достоинства и недостатки этих методов.

Cuvinte-cheie
cicatrice, Tratament, diagnostic,

metode de apreciere