Inhibitorii pompei protonice – realizări, probleme şi perspective prin prisma farmacologiei clinice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-12 20:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.243.4:616.33-008-08 (1)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (146)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1000)
SM ISO690:2012
GHICAVÎI, Victor; BACINSCHI, Nicolae; PODGURSCHI, Lilia; HELAL, Nashif. Inhibitorii pompei protonice – realizări, probleme şi perspective prin prisma farmacologiei clinice.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 337-341. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Inhibitorii pompei protonice – realizări, probleme şi perspective prin prisma farmacologiei clinice.

CZU: 615.243.4:616.33-008-08
Pag. 337-341

Ghicavîi Victor12, Bacinschi Nicolae2, Podgurschi Lilia2, Helal Nashif2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2016


Rezumat

Inhibitorii pompei protonice constituie baza tratamentului antiulceros cu eficacitate demonstrată şi capacitate de eradicare a infecţiei cu H.pylori. În pofida succeselor obţinute survin unele probleme, precum dezvoltarea rezistenţei, efi cacitatea insufi cientă, pentru rezolvarea cărora se sintetizează medicamente noi şi promedicamente, se separă enantomerii, se obţin forme medicamentoase cu eliberare rapidă, prelungită şi controlată, se elaborează preparate combinate.

Proton pump inhibitors - achievements, problems and prospects in terms of clinical pharmacology Proton pump inhibitors are the basis of treatment of ulcer disease with demonstrated efficacy and ability to enhance the eradication of Helicobacter pylori infection. Despite these successes, however, the problems remain like: resistance, insufficient efficacy, that for solving of them are created new drugs through formation of enantomers – fast - and slow-release drugs, are created prodrugs and compound drugs.

Ингибиторы протонной помпы – достижения, проблемы и перспективы с точки зрения клинической фармакологии Ингибиторы протонной помпы составляют основу терапии язвенной болезни с доказанной эффективностью и способностью усиливать эррадикацию хеликобактерной инфекции. Несмотря на достигнутые успехи возникают ряд проблем (резистентность, недостаточная эффективность лечения) для решения которых создаются новые препараты и пролекарства, выделяются энантомеры, разрабатываются лекарственные формы с немедленным или пролонгированным и контролируемым освобождением активных компонентов, внедряются комбинированные препараты.

Cuvinte-cheie
inhibitorii pompei protonice, farmacodinamia, farmacocinetice, efect antisecretor,

farmacogenetica