Impactul statului definite de maladia cu tensiune ridicată (HTA) din mediul rural.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-15 13:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.12-008.331.1(478-22) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (528)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (585)
SM ISO690:2012
GREJDIANU, Tudor; KHURI, Karim; MARGINE, Leonid; LAVRIC, Alexandru. Impactul statului definite de maladia cu tensiune ridicată (HTA) din mediul rural.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 256-258. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Impactul statului definite de maladia cu tensiune ridicată (HTA) din mediul rural.

CZU: 614.2:616.12-008.331.1(478-22)
Pag. 256-258

Grejdianu Tudor, Khuri Karim, Margine Leonid, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2016


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu ce ține de impactul statului și a pacienților defi nite de maladia cu tensiune ridicată (HTA) realizat pe parcursul anului 2014 în raionul Criuleni. În studiu au fost incluse cheltuieli directe ce țin de tratamentul a maladiei cu tensiune ridicatâ (HTA) ce a inclus: cheltuieli de caz tratat ambulator, cheltuieli de caz tratat în staționar, cheltuieli de medicamente compensate, de CNAM, cheltuieli de medicamente suportate de pacienți.

State influence in the determination of a pacient with high blood pressure disease in rural areas. This article presents the results of research about state influence in the determination of a pacient with high blood pressure disease, conducted in 2014 in the district of Criuleni. In the study were made to the main costs associated with the treatment of high blood pressure, as well as the: costs in the case of outpacient treatment, costs in case of the hospital treatment, the costs of compensated drugs for National Health Insurance Company, patient costs of compensated drugs.

Госсударственные затраты и затраты пациента с заболеванием высокого кровяного давления в сельской местности В данной статье представлены результаты исследования, затраты государства и пациента с заболеванием высокого кровяного давления, проведенного в 2014 году в Криулянском районе.

Cuvinte-cheie
costul, pacientul,

tratamentul