Noi medicamente imunocorectoare de origine entomologică.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-15 11:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.3.015.11 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (201)
SM ISO690:2012
POGONEA, Ina; GHICAVÎI, Victor; GHINDA, Serghei. Noi medicamente imunocorectoare de origine entomologică.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 205-208. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Noi medicamente imunocorectoare de origine entomologică.

CZU: 615.3.015.11
Pag. 205-208

Pogonea Ina1, Ghicavîi Victor1, Ghinda Serghei2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2016


Rezumat

Dezechilibrul imun al organismului uman ramâne a fi o problemă a contemporaneității medicale. Numeroase studii au fost dedicate preparatelor imunomodulatoare, care încearcă să soluţioneze tratamentul şirului întreg de imunodeficiențe. În cadrul catedrei farmacologie şi farmacologie clinică împreună cu laboratorul de Imunologie şi Imunochimie al Institutului de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc” au fost studiate preparate noi de origine entomologica, obţinute din insecte Lepidoptera la diferit stadiu de dezvoltare a acestora. Ţinând cont de componenţa lor lipoproteică, preparatele entomologice pot fi considerate nişte compuşi cu potenţial imunostimulator important. Un alt argument referitor la posibila acţiune imunomodulatoare este sistemul imunitar al insectelor, capabil să asigure coexistenţa acestor organisme vii în condiţii nefavorabile ale mediului.

New immunocorective medicines of entomologic origin Human body’s immune imbalance remains an issue of our days. Numerous studies have been devoted to immunomodulatory preparations that try to resolve a whole string of immunodeficiency.The department of pharmacology and clinical pharmacology with the The Laboratory of Immunology and Immunochemistry of The Institute of Phthisiopneumology “Chiril Draganiuc” studied new entomological drugs, obtained from insects Lepidoptera at the different stages of development. Taking into acount their lipoprotein composition, entomological preparations can be considered drugs with some important immunostimulatory potential. Another argument on the possible immunomodulatory activity is insect immune system, able to ensure the coexistence of these living organisms in adverse environmental conditions.

Новые иммунокорректирующие препараты энтомологического происхождения Иммунный дисбаланс человеческого организма остается проблема наших дней. Многочисленные исследования были посвящены лечению иммуномодулирующими препаратами, чтобы попытаться решить главную проблему иммунодефицита. Кафедра фармакологии и клинической фармакологии совместно с иммунологической лабораторией Института фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк» изучили новые препараты энтомологического происхождения, полученные из насекомых Лепидоптера на разных стадиях развития. Учитывая их липопротеиновый состав, энтомологические препараты могут быть рассмотрены как вещества с потенциально важным иммуностимулирующим эффектом. Еще один аргумент в отношении возможного иммуномодулирующего эффекта веществ получаемых из насекомых это то, что их иммунная система способна обеспечить сосуществование этих живых организмов в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Cuvinte-cheie
imunodeficienţe, entomologic, imunomodulator, hepatoprotector,

Lepidoptera,

antiinflamator