Numerical solutions of Kendall and Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive polling systems with semi-Markov delays
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1266 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-18 03:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[519.2+519.872.2]:004 (1)
Probabilitate. Statistică matematică (74)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (149)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3301)
SM ISO690:2012
MISHKOY, Gheorghe; BEJENARI, Diana; MITEV, Lilia; TICU, Ionela. Numerical solutions of Kendall and Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive polling systems with semi-Markov delays. In: Computer Science Journal of Moldova. 2016, nr. 2(71), pp. 255-272. ISSN 1561-4042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Computer Science Journal of Moldova
Numărul 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042

Numerical solutions of Kendall and Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive polling systems with semi-Markov delays
CZU: [519.2+519.872.2]:004

Pag. 255-272

Mishkoy Gheorghe12, Bejenari Diana2, Mitev Lilia32, Ticu Ionela4
 
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
4 Constanta Maritime University
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2016


Rezumat

Some analytical results for exhaustive polling systems with semi-Markov delays, such as Pollaczek-Khintchin virtual and steady state analog are presented. Numerical solutions for kbusy period, probability of states and queue length distribution are obtained. Numerical examples are presented.

Cuvinte-cheie
Polling systems with semi-Markov delays, Pollaczek-Khintchin formula, Kendall Equation, k-Busy Period, probability of states, queue length, numerical algorithms.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-46520</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-08-25</cfResPublDate>
<cfVol>71</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>255</cfStartPage>
<cfISSN>1561-4042</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46520</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Numerical solutions of Kendall and
Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive
polling systems with semi-Markov delays</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Polling systems with semi-Markov delays; Pollaczek-Khintchin formula; Kendall Equation; k-Busy Period; probability of states; queue length; numerical algorithms.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Some analytical results for exhaustive polling systems with semi-Markov delays, such as Pollaczek-Khintchin virtual and steady state analog are presented. Numerical solutions for kbusy period, probability of states and queue length distribution are obtained. Numerical examples are presented. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-475</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16507</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28741</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32805</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-475</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-475-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mishkoy</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16507</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16507-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bejenari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Diana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28741</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28741-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mitev</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lilia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32805</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32805-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ticu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ionela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>